მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

2017 წელს მიღებული გრანტები

#

გრანტისდასახელება

 

გრანტის #

გრანტის ხელმძღვანელი, ტელეფონის #

საგრანტოპერიოდი

79

საქართველო ევროპულ სამყაროში
(მე-17, მე-18 სს)

HE 17-21

ზურაბ გამეზარდაშვილი
599281933(მანანა აბაშიძე) 

18/09/2017-
18/09/2020

80

ექსტრემალურ სიტუაციებში ობიექტების განთავსებისა და ტვირთების ტრანსპორტირების დაგეგმვა

STCU-2016-4

გიორგი ბოლოთაშვილი
558582720

04/06/2017-
04/12/2018

0322 77 11 11