მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

2020 წელს მიღებული და მოქმედი გრანტები

2020 წელს მიღებული და მოქმედი გრანტები


#
რეგისტრაციის #
ხელშეკრულების #
ხელმძღვანელი
1 #1177 prep135 ი. ინაშვილი                    593 362926
2 #1471 ERASMUS +   #2017-1--EL01-KA201-036189 ი. მოსაშვილი
3 #1368 Erasmus + #2016/3765/001-001 ო.ზუმბურიძე
4 #1486 ERASMUS  + KA107           #2015-2021 ო.ზუმბურიძე
5 #1521 #585760-EEP-1-2017-1-AM-EPPKA2-GBHE-JP/PRINTEL   #585760-PA05 ო.ზუმბურიძე
6 #1137 #561555-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP     2015-3575/001-001 პაპავა  (ეკა ხოხიაშვილი 577722992)
7 #1608 #585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP დობორჯგინიძე (თემურ უგულავა 599135200)
8 #1662 #2018-1-ITO1-KA202-006788 ნ. ფაილოძე
9 #1744 # EV16048P8P ბ. გითოლენდია  593918211
10 #1746 #3/9290116103/pp2018-2019 ზ. ცირამუა 599508316
11            #1787 #SPS G5580   ლ. ლორთქიფანიძე 599750697
12 #1747 ERASMUS + ო.ზუმბურიძე
13 #1890 ERASMUS + ო.ზუმბურიძე
14 #1904 ERASMUS + ო.ზუმბურიძე
15 #1909 გაეროს პროექტი ო. კიღურაძე                   599 362033
16 #1908 ERASMUS + ი. მოსაშვილი
17 #1946 FAO მ. რაზმაძე 593636233
18 #1907 ERASMUS + ემზარ ფაჟავა
19 #1872   ვ. ბარამია
სულ
0322 77 11 11