მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

2018 წელს მიღებული და მოქმედი გრანტები

2018 წელს მიღებული და მოქმედი გრანტები

გრანტის გამცემი

გრანტის დასახელება

ხელმძღვანელი

1

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

პროექტი InnoCENS - „ინოვაციური კომპეტენციების და სამეწარმეო უნარების ამაღლება საინჟინრო განათლებაში“ 

ო.ზუმბურიძე

2

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

პროექტი PRINTeL - „ცვლილება საკლასო ოთახში: ინოვაციური სწავლისა და სწავლების მხარდაჭერა სტუდენტთა სასწავლო პრაქტიკის გააქტიურებისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში“

ო.ზუმბურიძე

3

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

პროექტი Smalog - „ჭკვიანი ლოგისტიკა“

გ. დობორჯგინიძე

4

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

პროექტი ECOMODE - “ეკო - ხელშეწყობა - ინოვაციური ბიზნეს-მოდელის განვითარება სამასპინძლო ინდუსტრიის მცირე და საშუალო ბიზნესში”

ნ. ფაილოძე

5

ბრიტანეთის საბჭო

პროექტი Creative Spark - „შემოქმედებითი ნაპერწკალი: სამეწარმეო განათლების პროგრამა უმაღლესი სასწავლებლებისთვის“

ო.ზუმბურიძე

6

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

პროექტი HERITAG - „უმაღლესი განათლების ინტერდისციპლინარული რეფორმა ტურიზმის მართვისა და გამოყენებითი გეოინფორმატიკის სასწავლო პროგრამებში“

მ. ხურციძე

7

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

პროექტი VITAGlobal - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა და მევენახეობის გლობალური ქსელი:

ინტერნაციონალიზაცია ერთობლივი პროგრამებით

გ. ქვარცხავა

8

ევროკავშირი ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - ალიკანტეს უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

9

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - ვალიადოლიდის  უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

10

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - სან-ანტონიოს კათოლიკური  უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

11

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - შჩეცინის დასავლეთ პომერანიის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

12

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - ლუბლინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

13

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - სილეზიის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

14

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - ვილნიუსის კოლეჯი/გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

15

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - კაუნასის კოლეჯი/გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

16

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - ვილნიუსის გედიმინას ტექნიკური უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

17

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - კონსტანტინე ფილოსოსფოსის სახელობის უნივერსიტეტი ნიტრაში

ო.ზუმბურიძე

18

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - კილის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

19

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - არქიტექტურის ფაკულტეტი/ლისაბონის უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

20

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - აფიონის კოჩატეპეს უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

21

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - დებრეცენის უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

22

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - კილის უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

23

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - მილანის სასწავლო უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

24

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - რენი 1 უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

25

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - ვიძემეს გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

26

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - სივასის რესპუბლიკის უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

27

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - კოშალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

28

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - ალექსანდრას სტულგინსკის უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

29

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - შუა აღმოსავლეთის ტექნიკური უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

30

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - ილდიზის ტექნიკური უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

31

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - მონპელიეს უნივერსიტეტი სუპაგრო

ო.ზუმბურიძე

32

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - იგნაცი ლუკასევიჩის სახელობის ჟეშუვის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

33

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - პოზნანის სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

34

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - ლ’აკვილას უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

35

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - ჯოჯას უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

36

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - ბარის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

37

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - მილანის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

38

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - ბასკეთის ქვეყნის უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

39

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - აალენის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

40

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - ალკალას უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

41

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - ცვიკაუს გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

42

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - ვენეციის IUAV უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

43

ევროკავშირი, ერაზმუს+ პროგრამა

საერთაშორისო მობილობის პროექტი კრედიტების დაგროვებით - ბეირას ინტერიერის უნივერსიტეტი

ო.ზუმბურიძე

0322 77 11 11