მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

2015 წელს მიღებული და მოქმედი გრანტები

2015 წელს მიღებული და მოქმედი გრანტები

#

გრანტის გამცემი


გრანტის დასახელება

ხელმძღვანელი

23

ევროკომისიის განათლების, აუდიოვიზუალისა და კულტურის აღმასრულებელი სააგენტო

ჩაშენებული სისტემების კურსების განვითარება ინოვაციური ვირტუალური მიდგომების გამოყენებით კვლევის, განათლებისა და წარმოების ინტეგრაციის მიზნით უკრაინა, სომხეთსა და საქართველოში


თ. ლომინაძე
599181769

24

იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისია

CISKO-საკადემიის დაფუძნება საქართველოს პროფესიულ კოლეჯებში

ზ. ცირამუა
599508316

25

გერმანული კომპანია, large Space Struqtures

საცდელი მაკეტის ლითონით ნაქსოვი ბადიანი ვანტური ბადის სამეცნიერო შეფასება, დამზადება და აწყობა


წიგნაძე (თენგიზი 599249110)

26

ავსტრიის განათლებისა და კვლევის თანამშრომლობის საერთაშორისო სააგენტო

აკადემიური თანამშრომლობა შესაზლებლობების გაზრდისათვის გარემოსდაცვით სწავლებაში


ი. ინაშვილი (კოტე ბზიავა 579501950)

27

 გერმანია, ცვიკაუს უნივერსიტეტი

DAAD პროგრამით ,,პრაქტიკა პარტნიორობა გერმანიის განვითარებადი ქვეყნების უნივერსიტეტებსა და კომპანიებს შორის“


თ. ლომინაძე
599181769

0322 77 11 11