მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

2014 წელს მიღებული და მოქმედი გრანტები

2014 წელს მიღებული და მოქმედი გრანტები

#

გრანტის გამცემი

გრანტის დასახელება

ხელმძღვანელი

 

10

ევროკავშირის მე-7 ჩარჩო პროგრამა

საზოგადოებისათვის სასარგებლო ნანომასალების ტექნოლოგიების დანერგვა ევროპის სამეზობლო ქვეყნებში

 

პ/კერვალიშვილი (ლალი ჩახვაშვილი 593953047)

11

ევროკავშირის მე-7 ჩარჩო პროგრამა

აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაძლიერება ინკლუზიურსა და დაცულ საზოგადოებებს შორის მეცნიერებისა და ინოვაციების დარგში

 

პ/კერვალიშვილი (ლალი ჩახვაშვილი 593953047)

12

იუნესკოს წყლის რესურსების საერთაშორისო ინსტიტუტი

გარემოს დაცვის საკითხები უმაღლესი განათლების საინჟინრო სწავლებაში გლობალური დათბობის ფონზე


ი. ყრუაშვილი
555232373

13

ევროკომისია, პატრას უნივერსიტეტი

ბიოსამედიცინო ინჟინერიის დარგში TEMPUSIS ინიციატივა აღმოსავლური პარტნიორობის არეალში


ს დადუნაშვილი 599379032

14

ესპანიოს უმაღლესი ინსტიტუტი

უნივერსიტეტის საწარმოსთან თანამშრომლობიდს გაღრმავება პროფესიონალური ტრენინგებით სომხეთსა, საქართველოსა და უკრაინაში


ი. მოსაშვილი
593330061

15

ლუვენის კათოლიკური უნივერსიტეტი

უწყვეტი განათლების განვითარების საშუალებები ამიერკავკასიის რეგიონში, ელექტრონული სწავლება


თ. ლომინაძე
599181769

16

აშშ-ის სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი

მაღალეფექტური საშრობი დანადგარის შემუშავება ბიობრიკეტების წარმოებისთვის

 

ზვიად ღვინიაშვილი 597900881

17

ლისაბონის ტექნიკური უნივერსიტეტი

mundus -ema 21 TEMPO


ო. ზუმბურიძე (ლიკა რუხაძე 591517579)

18

ევროკავშირი, Inteligentsia Consultants Sarl

,,სოფლის მეურნეობაში ჩატარებული კვლევების რეზულტატების გამოყენების მხარდაჭერა ინოვაციებში აღმოსავლეთ საპარტნიორო ქვეყნებთან ერთად»

 

დ. თავხელიძე
599504497

19

ევროკავშირი, Erasmus mundus Action 2

Erasmus mundus Action 2, ტრანსევროპული მობილობის პროექტი-განატლება მდგრადი განვითარებისათვის

 

ო. ზუმბურიძე (ლიკა რუხაძე 591517579)

20

ლისაბონის ტექნიკური უნივერსიტეტი

mundus -ema 21, ტრანსდისციპლინარული საერთასორისო თანამეგობრობა

 

ო. ზუმბურიძე (ლიკა რუხაძე 591517579)

21

 ევროკავშირი, Erasmus mundus Action 2

ტრანსატლანტიკური კავკასიის ტექნიკურ უნივწესიტეტთა ინიციატივა მნიშვნელოვანი განათლებისათვის

 

ო. ზუმბურიძე (ლიკა რუხაძე 591517579)

22

ევროკომიის განათლების, აუდიოვიზუალისა და კულტურის აღმასრულებელი სააგენტო

TEMPUS-JPCR, სამხრეთ კავკასიის უნივერსიტეტსი საგანმანათებლო ტექნოლოგიების განვითარების საშუალებით მათემატიკის კურიკულების მოდერნიზაცია საინჟინრო და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების შესწავლის მიზნით

 

ო. ზუმბურიძე (ლიკა რუხაძე 591517579)

 

 


0322 77 11 11