მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

2013 წელს მიღებული და მოქმედი გრანტები

2013 წელს მიღებული და მოქმედი გრანტები

#

გრანტის გამცემი

გრანტის დასახელება

ხელმძღვანელი

1

ევროკავშირი

,,სენსორების კვლევის მიმართულებით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და ევროპულ კვლევით სივრცეს შორის კავშირების გაძლერება"

 

პ/კერვალიშვილი (ლალი ჩახვაშვილი 593953047)

2

ევროკავშირი

,,მდგრადი სატვირთო რკინიგზა სატვირთო ეკიპაჟი-ლიანდაგის დაპროექტება გაზრდილიტონაჟით, გაუმჯობესებული გამოდნორბადო ბითა და შემცირებული ღირებულებით"

 

გ. თუმანიშვილი
597002073

3

ევროკავშირი

,,,ალრაკისის აკადემიური გაცვლის პროგრამა"

 

ო. ზუმბურიძე (ლიკა რუხაძე 591517579)

4

ტემპუსი

,,სომხეთში საქართველოსა და უკრაინაში სპეციალიზირებილი თრენინგებით უნივერდიტეტისა და წარმოების თანამშრომლობის გაღრმავება"

 

ა. ედიბერიძე
591303785

5

სტოკჰოლმის უნივერსიტეტი

განათლება სამეწარმეო საქმიანობისთვის და ინოვაციისათვის»( 4 &I)

 

ზ. ცირამუა
599508316

6

ევრო კომისია

ცოდნის ტრანსფერის საზოგადოება კვლევას, ინოვაციასა და ბიზნესს შორის კავშირების შესაქმნელად

 

ზ. გასიტაშვილი
591191732

7

ევროკავშირი

Z-ფაზით განმტკიცებული ფოლადები ულტრასუპერკრიტიკული ენერგეტიკული დანადგარებისათვის

 

ე. ქუთელია
577499841

8

ევროკავშირი

დანადგარების წარმოება ნახშირის ახალი ეფექტური და სუფთა ელექტროსადგურის  მასალებისათვის

 

ე. ქუთელია
577499841

9

ERASMUS MUNDUS

შავ ზღვასა და კასპიის ზღვას შორის

 

ო. ზუმბურიძე (ლიკა რუხაძე 591517579)

 


0322 77 11 11