მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ციფრული ტექნოლოგიები: დღევანდელობა და გამოწვევები“
0322 77 11 11