საერთაშორისო კონფერენცია "ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა"