მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო კონფერენცია "ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა"
0322 77 11 11