საერთაშორისო კონფერენციას „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები - IHE 2017“

საერთაშორისო კონფერენციას „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები - IHE 2017“

09-09-2017

სიახლეებში დაბრუნება