მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კონფერენცია-სემინარი "საინფორმაციო ტექნოლოგიები, შენობა-ნაგებობათა კომპიუტერული მოდელირება და გათვლები სეისმომედეგ მშენებლობაში"

კონფერენცია-სემინარი "საინფორმაციო ტექნოლოგიები, შენობა-ნაგებობათა კომპიუტერული მოდელირება და გათვლები სეისმომედეგ მშენებლობაში"

06-09-2017

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11