მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

II საერთაშორისო სამეცნიერო კონეფერენციას "გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში"

II საერთაშორისო სამეცნიერო კონეფერენციას "გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში"

10-07-2017

2017 წლის 3-4 ნოემბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი ატარებს II საერთაშორისო სამეცნიერო კონეფერენციას "გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში".

კონფერენციის სამუშაო მიმართულებები:

ეკონომიკა:

 • ეკონომეტრიკა;
 • ეკონომიკური პოლიტიკა;

 • თეორიული ეკონომიკა;

 • მაკროეკონომიკა;

 • მიკროეკონომიკა;

 • საერთაშორისო ეკონომიკა;

 • სტატისტიკა.


ბიზნესი:   

 • აღრიცხვა, აუდიტი, ანალიზი;

 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები;

 • მარკეტინგი;

 • მენეჯმენტი;

 • საერთაშორისო ბიზნესი;

 • ტურიზმი.

 • ფინანსები და საბანკო საქმე;


კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული, ინგლისური, რუსული.

კონფერენციის პირობები და სხვა დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებ გვერდზე


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11