სამეცნიერო-თეორიული კონფერენცია თემაზე: ,,კახეთის რეგიონების სასმელი წყლით მომარაგების პრობლემები”

სამეცნიერო-თეორიული კონფერენცია თემაზე: ,,კახეთის რეგიონების სასმელი წყლით მომარაგების პრობლემები”

27-02-2017

სიახლეებში დაბრუნება