მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამეცნიერო-მეთოდურ კონფერენციას „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის პრობლემები უმაღლეს სასწავლებლებში“

სამეცნიერო-მეთოდურ კონფერენციას „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის პრობლემები უმაღლეს სასწავლებლებში“

08-04-2016

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11