მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო კონფერენცია „შავი ზღვა. რესურსები და ეკოლოგია“ (ICBS)

საერთაშორისო კონფერენცია „შავი ზღვა. რესურსები და ეკოლოგია“ (ICBS)

01-03-2016
2016 წლის 22-23 ივნისს სოჭიში (რუსეთის ფედერაცია) გაიმართება საერთაშორისო კონფერენცია „შავი ზღვა. რესურსები და ეკოლოგია“ (ICBS).
კონფერენეციის პროგრამა განიხილავს შავი ზღვის ბუნებრივ რესურსებს და ამ რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, რომელიც რომელიც ითვალისწინებს კომპლექსურ მრავალდონიან მონიტორინგს; ინფრასტრუქტურას; საწარმოო, სამთო, ნავთობგადამამუშავებელ და სატრანსპორტო საშუალებების განვითარებას; ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფას რეგიონში.
კონფრენცეისათან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ:

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11