მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“ თანამედროვე ქართული კანონმდებლობის პრობლემატიკა”

IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“ თანამედროვე ქართული კანონმდებლობის პრობლემატიკა”

23-02-2016
(საქართველო. თბილისი. კოსტავას ქ.77; ვებგვერდი: www.gtu.ge)


2016 წლის 14 მაისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ტარდება IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“ თანამედროვე ქართული კანონმდებლობის პრობლემატიკა”.

კონფერერენციის თემა: „თანამედროვე ქართული კანონმდებლობის პრობლემატიკა”

კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული, ინგლისური, რუსული

კონფერენციის მუშაობა წარიმართება შემდეგ მიმართულებებში:
  1. კერძო სამართალი; 
  2. საჯარო სამართალი.
კონფერენციაზე მუშაობის ფორმები:
  • მოხსენებით გამოსვლა; 
  • დაუსწრებელი მონაწილეობა.  
კონფერენციის მასალათა კრებული გამოქვეყნდება კონფერენციის დასრულების შემდეგ.
რეგლამენტი – 20 წუთამდე
კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა განცხადებები და თეზისები გამოაგზავნეთ 2015 წლის 30 აპრილამდე, ელექტრონული ფოსტით, მისამართზე: nana.nioradze@gtu.ge

მოთხოვნა:
მოხსენებების თეზისები გამოაგზავნეთ ელექტრონული ფოსტით Microsoft Word –ის ფორმატით ქართულ, ინგლისურ ან რუსულ ენებზე, არაუგვიანეს 2016 წლის 30 აპრილამდე.
თეზისების მოცულობა – არაუმეტეს 500 სიტყვისა. 
შიფრი (ფონტი)— Times New Roman, 12 pt (ინგლისური და რუსული ენებისთვის),  AcagNusx 12 pt (ქართული ენისთვის). 
მინდორი (Margins) — ზედა -  2 სმ,  ქვედა - 2,5 სმ, მარცხნივ -  3 სმ, მარჯვნივ -  2 სმ. 

სარეგისტრაციო მოსაკრებელი უცხოელი მონაწილეებისათვის - 30$, საქართველოს მოქალაქეებისათვის 30 ლარი.

მოსაკრებელი უნდა გადმოირიცხოს შემდეგ ანგარიშზე:
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საიდენტიფიკაციო კოდი 211349192
მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი: TRESGE22
მიმღების ანგარიში: სახაზინო კოდი 708977259
მიუთითეთ სახელი და გვარი
დანიშნულება: სამართლის საერთაშორისო კონფერენცია

უცხოურ ვალუტაში ჩარიცხვისათვის:

Intermediary:
FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK, USA
SWIFT CODE: FRNYUS33
ACC: 021087992 GEORG

Beneficiary’s bank:

NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
SWIFT CODE: BNLNGE22

Beneficiary: 
IBAN: GE65NB0331100001150207
 
გადარიცხვის ვადა: 2016 წლის 30 მარტიდან 30 აპრილამდე.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11