მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

27-09-2015
2015 წლის 25-27 სექტემბერს, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტში 

სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჩატარდება. კონფერენცია 

ეძღვნება უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილეს.

კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული, ინგლისური, რუსული.

მნიშვნელოვანი თარიღები:

  • რეგისტრაცია არა უგვიანეს 25 აგვისტო;
  • თეზისების გამოგზავნა, არაუმეტეს 2 გვერდისა, ბოლო ვადა - 25 აგვისტო, conference@bsu.edu.ge ;
  • 2015 წლის 1 სექტემბერი - სამეცნიერო სტატიის წარმოდგენის ბოლო ვადა;
  • 2015 წლის 2-7 სექტემბერი - სარედაქციო საბჭოს მიერ ნაშრომების განხილვა;
  • 2015 წლის 8-9 სექტემბერი - აპლიკანტები მიიღებენ დასტურს/უარყოფას 

მონაწილეობასთან დაკავშირებით.

კონფერენციის მონაწილეთა ნაშრომების თეზისები დაიბეჭდება და გადაეცემათ 

მონაწილეებს;

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ:

http://bsu.edu.ge/main/page/4612/index.html

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11