მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია

III სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია IMACS 2015 „ინოვაციების მენეჯმენტი და კომპანიის მდგრადი განვითარება: ახალი გამოწვევები“ 
 და სტაჟირების კურსი „სამეწარმეო ეკონომიკისა და ინოვაციების  აქტუალური პრობლემები: ევროკავშირის გამოცდილება“

2015 წლის 21-22 მაისს პრაღის ეკონომიკის უნივერსიტეტი (ჩეხეთი) ატარებს III სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას IMACS 2015 „ინოვაციების მენეჯმენტი და კომპანიის მდგრადი განვითარება: ახალი გამოწვევები“ და ასევე, 19 – 29 მაისს  - სტაჟირების კურსს „სამეწარმეო ეკონომიკისა და ინოვაციების  აქტუალური პრობლემები: ევროკავშირის გამოცდილება“.

კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლიათ მასწავლებლებს, დოქტორანტებს, მკვლევრებს, ბიზნესის წარმომადგენლებს.

კონფრენეციის სამუშაო ენა: ინგლისური.

რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 25.03.2015. 
სტატიების წარდგენის ბოლო ვადა: 15.04.2015. 
კონფერენციის შრომები გამოქვეყნდება ელექტრონულად.

კონფერენციის შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ: http://imacs.vse.cz/ 


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11