მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო კონფერენცია „მეცნიერება და რელიგია“

საერთაშორისო კონფერენცია „მეცნიერება და რელიგია“

III საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია
„მეცნიერება და რელიგია“
        2014 წლის  4-5 ნოემბერს ტარდება მესამე საერთაშორისო კონფერენცია „მეცნიერება და რელიგია“. კონფერენცია ეძღვნება რელიგიის და მეცნიერების, ცოდნის და რწმენის სისტემური ურთიერთობის საკითხებს.
        თანათავმჯდომარეები: აკადემიკოსი     არჩილ     ფრანგიშვილი,
                                                მიტროპოლიტი     ანანია     ჯაფარიძე
                        მოადგილეები:      დეკანოზი      ლევან     მათეშვილი,
                                                       პროფესორი     რაფიელ  ჩიქოვანი
   პასუხისმგებელი მდივანი:   პროფესორი     ივანე       გორგიძე
    წევრები:     პროფ.   რ.   ბაბაიანი                                             (რუსეთი)        
                        პროფ.   მ.     ბალჯი                                              (თურქეთი)
                        პროფ.   თ.    ბაციკაძე
                        პროფ.   გ.     ბაღათურია
                        პროფ.   ზ.    გასიტაშვილი
                                      ა.     გრიგოლიშვილი
                        აკად.    ი.     გულიაევი                                         (რუსეთი)    
                        აკად.     ბ.     გუსევი                                  (რუსეთი)
                        აკად.    მ.     ზგუროვსკი                                      (უკრაინა)    
                        პროფ.   ო.    ზუმბურიძე
                        პროფ.   ი.    ელიშაკოვი                                        (აშშ)
                        აკად.     ს.    ვასილევი                                           (რუსეთი)
                დეკანოზი     ვ.    ვორობიოვი                                   (რუსეთი)    
      პროპრესვიტერი     გიორგი ზვიადაძე
                      რაბინი    ბენსიონ ისრაელაშვილი
                        პროფ.    ნ.    კეკელიძე
                        პროფ.    ლ.  კლიმიაშვილი
                        აკად.      ა.   მაგერრამოვი                                 (აზერბაიჯანი)                                      
                        პროფ.    გ.   მამედოვი                    (აზერბაიჯანი)                                    
                        პროფ.    ჰ.   მელაძე
                        პროფ.    ა.   მორეზი                                            (იტალია)
                        პროფ.    ო.   ნამიჩეიშვილი
                        პროფ.    შ.    ნაჭყებია
             ეპისკოპოსი    ჯ.   პაზოტო                                       (იტალია)
                        პროფ.    ს.    პედროლო                                      (იტალია)
                        პროფ.    რ.   ჟინევიჩიუსი                                (ლიტვა)
                        პროფ.    ვ.    სახაკიანი                                      (სომხეთი)
                        პროფ.    ფ.   სიარლე                                          (საფრანგეთი)
                        პროფ.     კ.   ტისენი                                              (გერმანია)
                        პროფ.     ქ.   ქოქრაშვილი
                        პროფ.    თ.   ჯაგოდნიშვილი
                        პროფ.     გ.   ჯავახაძე
სამდივნო:
            პროფ.    დ.   გორგიძე                                (თავმჯდომარე)
            პროფ.    დ.   ღარიბაშვილი                        (მოადგილე)
                           დ.   კუჭაიძე
                        პროფ.    თ.   ლომინაძე
     აკად. დოქ.     ქ.   მახაშვილი            
                            ს.    მიდელაშვილი
                           დ.    მესხიშვილი
                            ნ.    ქავთარაძე
                            ნ.    ჭულუხაძე
             პროფ.     მ.    ხართიშვილი

კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის განაცხადისა და მოხსენების თეზისების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2014 წლის 23 სექტემბერი, ელ. მისამართზე: rchikovani@mail.ru.
თეზისების მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს ორ გვერდს (A4 ფორმატი, 12 შრიფტი, 1,5 ინტერვალი, მინდვრები 2 სმ).    
კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული, ინგლისური, რუსული.
თეზისები პროგრამასთან ერთად დაიბეჭდება კონფერენციის დაწყების წინ. მოხსენებათა კრებული გამოქვეყნდება შრომების სახით.
ორგკომიტეტი
მისამართი: 0175 ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. №77, მე-4 კორპუსი
რაფიელ ჩიქოვანი,
მობ. ტელ. 5 99 180 108, სამს. ტელ. 2 36 53 17

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11