მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საქართველო-პოლონეთის სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია

საქართველო-პოლონეთის სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია

“ევროპა-აზიის სატრანსპორტო ხიდი”

საინფორმაციო უწყება N1

ძვირფასო კოლეგებო!  
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
პოლონეთის სილეზიის ტექნიკური უნივერსიტეტი
საქართველოს საინჟინრო აკადემია
მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი
მარაბდა-კარწახის რკინიგზა

    2014 წლის 22-24 ოქტომბერს თბილისში მართავს სამეცნიერო-ტექნიკურ კონფერენციას  “ევროპა-აზიის სატრანსპორტო ხიდი”

      კონფერენციის სამუშაო თემებია:
 • რკინიგზის ტრანსპორტის თანამედროვე მდგომარეობა, პრობლემები და განვითარების ტენდენციები;
 • საავტომობილო ტრანსპორტის თანამედროვე მდგომარეობა, პრობლემები და       განვითარების ტენდენციები;
 • საზღვაო და საჰაერო ტრანსპორტი და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა;
 • სამრეწველო ტრანსპორტი, საბაგირო გზები და მილსადენები;
 • მუნიციპალური და ველოსიპედური ტრანსპორტი;
 • ინტერმოდალური, მულტიმოდალური და კომბინირებული ტრანსპორტი;
 • მოძრაობის უსაფრთხოება;
 • სატრანსპორტო ლოჯისტიკა, ტრანსპორტის მართვა და ეკონომიკის       საკითხები;
 • სატრანსპორტო საშუალებების წარმოება და სატრანსპორტო       ინფრასტრუქტურის შექმნა;
 • დინამიკური მოვლენები სატრანსპორტო და სამრეწველო დანიშნულების       მანქანებში;
 • მანქანების დიაგნოსტიკა, ტექნიკური მომსახურება და ტექნიკური       მდგომარეობის მონიტორინგი;
 • ხახუნის კვანძები, კონსტრუქციული და შემზეთი მასალები, ხახუნის       მოდიფიკატორები;
 • ინტელექტუალური სატრანსპორტო სისტემები;
 • ტრანსპორტის გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ერგონომიკის საკითხები       და გარემოს დაცვა;
 • სატრანსპორტო განათლების პრობლემები;
 • სატრანსპორტო იურისდიქცია.
მნიშვნელოვანი თარიღები:

მოხსენებათა თეზისების მიღება და რეგისტრაცია    

20 ივლისი,  2014 .

მოხსენებათა თეზისების მიღების დადასტურება

30 ივლისი, 2014 .

მოხსენებათა სრული ტექსტების წარდგენა

20 სექტემბერი 2014

კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის საფასურის გადახდა

30 სექტემბერი 2014


რეგისტრაცია!  მოხსენებათა თეზისები და მოხსენებები გამოგზავნეთ კონფერენციის ელექ¬ტრონული ფოსტის მისამართზე: europe-asia@gtu.ge

კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული, პოლონური, ინგლისური და რუსული

   მოთხოვნები სტატიის გასაფორმებლად:

ფაილის დასახელება და ავტორი

ფაილის დასახელება:  “სათაური_ავტორი”

სტატია სათაურით

მოხსენების რუბრიკის დასახელება _ ავტორის გვარი

ფაილის ტიპი

Microsoft Word 97-2010 (doc, rtf)

ფურცლის ფორმატი

A4

სტატიის მოცულობა

2-8 გვერდამდე

მინდვრები

ყველა მხრიდან 2,5 სმ

შრიფტი:

Times New Roman;

სათაურები _

acadmtavruli

ტექსტი _

acadnusxuri


კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის თანხა: 250 ევრო (600 ლარი). სტუდენტენზე, დოქტორანტებზე და ადგილობრივი მომხსენებლების შეზღუდულ რაოდენობაზე ვრცელდება შეღავათიანი პირობები შესატანი კონფერენციაში მონაწილეობისთვის 40 ევრო. გადასახადი ითვალისწინებს უცხოელი და საქართველოს არათბილისელი მონაწილეთათვის ცხოვრებას, სამჯერად კვებას, კონფერენციის მასალების პუბლიკაციას (მოხსენებათა კრებული, კონფერენციის პროგრამა და ა.შ.), ერთდღიან ექსკურსიას და ბანკეტს. თანმხლები პირები საკონფერენციო შესატანს არ იხდიან, მაგრამ ფარავენ ყველა სხვა ხარჯებს (ცხოვრება, კვება, ბანკეტი და ექსკურსია).

მონაწილეობის თანხის გადახდა  TBC ბანკში:
ლარის ანგარიში:
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საიდენტიპიკაციო კოდი   211349192
ანგარიში 
GE47TB0600000003408001/GEL

ბანკის კოდი  
TBCBGE22  “ თი-ბი-სი”  ბანკი
აუცილებლად მიეთითოს! :    თანხის გადამხდელის გვარი
                                                       ფაკულტეტი 255
კონფერენციის დასახელება   “სატრანსპორტო დერეფანი  ევროპა-აზია”
   
ევროს ანგარიში:

INTERMEDIARY:

DEUTSCHE  BANK A.G.

D-6236,  FRANKFURT/ESCHBORN

SWIFT: DEUTDEFF

BLZ: 50070010

TBC BANK’s Correspondent Account: #9499096

BENEFICIARY’S BANK

HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22

JSC “TBC Bank” Central Branch

SWIFT:  TBCBGE22830

BEN’S Account:

NAME OF BENEFICIARY:

GE95 TB06 0000 0003 4180 01

LEPL GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

FACULTY  255

NAME KONFERENTSY   Transport Bridge Europe - Asiaსაორგანიზაციო კომიტეტი

პროფ. არჩილ ფრანგიშვილი  (თავმჯდომარე)
პროფ. ზურაბ გასიტაშვილი
პროფ. ლევან კლიმიაშვილი
პროფ. ოთარ ზუმბურიძე
პროფ. ქეთევან ქოქრაშვილი
პროფ. თამაზ ნატრიაშვილი
პროფ. მაია ბარბაქაძე

საპროგრამო კომიტეტი

საქართველოდან     

პოლონეთიდან

პროფ. ოთარ გელაშვილი (თავმჯდომარე)

პროფ. ალექსანდრე სლადკოვსკი

             (თანათავმჯდომარე)

პროფ. ოლეგ ბიჭიაშვილი

პროფ. ბოგუსლავ ლაზაჟი

პროფ. გიორგი თუმანიშვილი

პროფ. სტანისლავ კრავეცი

პროფ. გიორგი აბრამიშვილი

პროფ. კრისტიან ვილკი

პროფ. ავთანდილ შარვაშიძე

პროფ. ანჟეი ხუდზიკევიჩი

პროფ. გოდერძი ტაბატაძე

პროფ. ზბიგნევ დომბროვსკი

პროფ. ვიქტორ ზვიადაური

პროფ. პაველ დროჟდჟელი

პროფ. თენგიზ ნადირაძე

პროფ. პაველ პეცი

პროფ. გოდერძი ტყეშელაშვილი

პროფ. ფრანციჟეკ პრისტუპა

პროფ. ვალერიან ლეკიაშვილი

პროფ. ეჟი მარგელევიჩი

პროფ. გიორგი არჩვაძე

პროფ. კშიშტოფ კრავეცი

პროფ.ზურბ ბოგველიშვილი

პროფ. იან ფილიპჩიკი

პროფ. ნუგზარ ნავაძე

 პროფ. ანა სტელმახი

პროფ. მანანა მოისწრაფიშვილი

პროფ. ტომაშ მატია

პროფ. გიორგი ჯაფარიძე

პროფ. ტომაშ ფიგლიუსი


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11