მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

პრაქტიკული სემინარი


„გრიდ და ღრუბლოვანი გამოთვლები“

2014 წლის 20-24 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება პრაქტიკული სემინარი თემაზე: „გრიდ და ღრუბლოვანი გამოთვლები“.
პრაქტიკული სემინარის პროგრამა მოიცავს:
გამოთვლები და ღრუბლოვანი გამოთვლების განაწილება სამეცნიერო აპლიკაციებისთვის:
  • მეცნიერული ღრუბლები
  •  გლობალური ქსელური არქიტექტურა
  • ღრუბლოვანი პლატფორმათშორისი პროგრამები
  • ალგორითმები ღრუბლოვანი გამოთვლებისთვის
  • ღრუბლოვანი პროექტები საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სასომხეთში
ATLAS DC  და აპლიკაციები:
  • გრიდ - წარსული, აწმყო და მომავალი
  • დიდი მონაცემები: გამოწვევები და პერსპექტივები
  • მონაცემთა  დაცვა
  • კოლაბორატორული პროექტის შედეგები

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11