მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო კონფერენცია ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის

საერთაშორისო კონფერენცია ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის

თანამედროვე ჰიდრომეტეოროლოგია: აქტუალუყრი საკითხები და მათი გადაწყვეტის გზები

2014 წლის 7-9 ოქტომბერს ოდესის სახელმწიფო გარემოსდაცვის უნივერსიტეტში (უკრაინა) ჩატარდება საერთაშორისო კონფერენცია ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის - თანამედროვე ჰიდრომეტეოროლოგია: აქტუალური საკითხები და მათი გადაწყვეტის გზები.

კონფერენეციაში მონაწილეობისთვის სარეგისტრაციო ფორმების შევსების ბოლო ვადაა: 01.06.14.

თეზისების წარდგენის ბოლო ვადა - 30.06.14.

კონფრენეციის მუშაობა წარიმართება შემდეგი მიმართულებებით:

· მეტეოროლოგია და კლიმატოლოგია

· ჰიდროლოგია და ჰიდროეკოლოგია

· ოკეანოლოგია და ჰიდროგრაფია

· აგრომეტეოროლოგია და აგროეკოლოგია

კონფერენციის შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ:

http://www.mh.osenu.org.ua/


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11