მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი:

ბიზნეს - ინჟინერინგის ფაკულტეტი , სამართლის დეპარტამენტი ( თბილისი , საქართველო )

უკრაინის სამართლებრივ მეცნიერებათა ეროვნული აცადემია ( ხარკოვი , უკრაინა )

სოციალურ - ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია ( თბილისი , საქართველო )

იაროსლავ ბრძენის სახელობის ეროვნული იურიდიული უნივერსიტეტი ( ხარკოვი , უკრაინა )

საგარეოეკონომიკური კავშირების , ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი ( სანკტ - პეტერბურგი , რუსეთი )

იოანე პავლე II- ს ლუბლინის კათოლოკური უნივერსიტეტი ( ლუბლინი , პოლონეთი )

ვილნიუსის გამოყენებით მეცნიერებათა კოლეჯი / უნივერსიტეტი ( ვილნიუსი , ლიტვა )

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტთან არსებული სახელმწიფო მართვის აკადემია ( ბაქო , აზერბაიჯანი )

მაქს პლანკის სახ . საზღვარგარეთისა და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტი ( ფრაიბურგი , გერმანია )

I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია :

“ სამართლის აქტუალური პრობლემები ”

თბილისი : 10-11 ივლისი 2014 წელი

სამეცნიერო - საორგანიზაციო კომიტეტი :

პროფესორი ჯემალ გახოკიძე _ ( თბილისი , საქართველო )

პროფესორი ირაკლი გაბისონია _ ( თბილისი , საქართველო )

პროფესორი ალფრედ კურატაშვილი _ ( თბილისი , საქართველო ) _ კომიტეტის თავმჯდომარე

პროფესორი რუსუდან ქუთათელაძე _ ( თბილისი , საქართველო )

პროფესორი ივანე ჯაგოდნიშვილი _ ( თბილისი , საქართველო )

სტუ , ბიფ - ის მენეჯერი გიორგი კულდონაშვილი _ ( თბილისი , საქართველო )

პროფესორი ნამიკ ალიევი _ ( ბაქო , აზერბაიჯანი )

პროფესორი ლიდია ვორონოვა _ ( კიევი , უკრაინა )

პროფესორი ედუარდ კორიცკი _ ( ჰამბურგი , გერმანია )

პროფესორი იაკოვ კოტლიკოვი _ ( ნიუ - იორკი , აშშ )

პროფესორი ნიკოლაი კუჩერიავენკო _ ( ხარკოვი , უკრაინა )

პროფესორი ზიგფრიდ ლამმიხ – ( ფრაიბურგი , გერმანია )

პროფესორი სლავომირ პარტიცკი _ ( ლუბლინი , პოლონეთი )

პროფესორი მიხეილ როკეტლიშვილი _ ( ნიუ - იორკი , აშშ )

პროფესორი ტატიანა ფეოდოროვა _ ( სანკტ - პეტერბურგი , რუსეთი )

პროფესორი ელიკო წიკლაური - ლამმიხ – ( ფრაიბურგი , გერმანია )

კონფერენციის ჩატარების პირობები და ვადები :

ქართულ ენაზე მომზადებული ნაშრომის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 6 გვერდს . ( ტექსტის ფორმატი _ Microsoft Word 2003, A4, შრიფტი AcadNusx 14, ინტერვალი სტრიქონებს შორის _ 1,5, ველები – 2,5 სმ ყველა მხრიდან ).

მასალები უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას ავტორის შესახებ – სახელი , გვარი , სამეცნიერო ხარისხი , სამეცნიერო წოდება , სამუშაო ადგილი , თანამდებობა , ელექტრონული ფოსტის მისამართი , ტელეფონი , სასურველია Skype - ს მისამართი .

ტექსტი უნდა იყოს რედაქტირებული და მომზადებული პუბლიკაციისათვის .

გთხოვ Y გაითვალისწინოთ , რომ არ გამოქვეყნდება ის ნაშრომები , რომლებშიც არ იქნება ავტორის მიერ შემოთავაზებული საერთაშორისო მნიშვნელობის მეცნიერული სიახლე .

ნაშრომების წარმოადგენის ბოლო ვადაა 30 მაისი , 2014 წელი .

ელ-ფოსტა : alfredkurat@yahoo.com

მობილური ტელეფონი : +995 5.99-29-46-57

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარების ადგილი :

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი , თბილისი , კოსტავას ქ . #77.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11