მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

„ თანამედროვე შეხედულებები მეცნიერებ ის მომავალთან დაკავშირებით “
2014 წლის 10 აპრილს ქ. უფაში (რუსეთის ფედერაცია) ჩატარდება საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე შეხედულებები მეცნიერების მომავალთან დაკავშირებით“.
თეზისების წარდგენის ბოლო ვადაა 10.04.14.
კონფერენციის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ:  http://aeterna-ufa.ru/

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11