მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კონფერენცია

ფორუმი WORLD TRENDS FORUM
2014 წლის 10-11 აპრილს რიგაში (ლატვია) გაიმართება ფორუმი WORLD TRENDS FORUM (მსოფლიო ტენდენციები).
ფორუმი ჩატარდება სასტუმრო „ლატვიაში“ და მის ფარგლებში ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია „ახალი დროება -  ახალი მოთხოვნები პროფესიულ განათლებასა და მეცნიერებას“.
კონფერენციაში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ფორუმის საიტზე დარეგისტრირება. კონფერენციაში მონაწილეობა უფასოა. მაგრამ გადასახადია კონფერენციაზე წარდგენილი მოხსენებების გამოქვეყნებასთან დაკავშირე
ბული ხარჯები.
კონფერნეციის დასაწყისისთვის გამოქვეყნდება IS BN მქონე, კონფერნეციის მასალების ოფიციალური კრებული  (ღირებულება 80  EUR - კრებულის 5 ეგზემპლიარი).
კონფრენეციის მოხსენებების თეზისები და შესაბამისი მასალები საორგანიზაციო კომიტეტში წარდგენილი უნდა იყოს  არაუგვიანეს 2014 წლის 14 მარტისა.
პუბლიკაციისათვის გადახდის ბოლო ვადა: 18.03.14.
დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ:
ფორუმის საორგანიზაციო კომპიტეტის ვებგვერდი: http://www.world-trends-forum.com/
საკონტაქტო პირი: ოლგა ხოვანსკაია
ელ.ფოსტა: riga-forum@mail.ru
ფორუმის საორგანიზაციო კომიტეტის ანგარიში
SIA “World Trends Forum”
LV50103723141
Brīvības 33, Rīga, LV1010
AS DNB banka
RIKOLV2X
LV11RIKO0002930159223 EUR

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11