მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია

საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია

2014 წლის 27 – 28 მარტს იჟევსკში (რუსეთი) ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია.
 
კონფერენციის თემატიკა ითვალისწინებს: 
  1. სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის ეკონომიკა
  2. ინოვაციები მსოფლიო, ეროვნული და რეგიონალური ეკონომიკაში
  3. ორგანიზაციებისა და დარგობრივი ეკონომიკა
  4. შრომითი საქმიანობის ეფექტურობა. სოციალურ-ეკონომიკური სისტემების კონკურენტუნარიანობა
  5. ინოვაციური საქმიანობა: მდგომარეობა, პრობლემები, განვითარების პერსპექტივები
  6. საბაზრო ეკონომიკის ანალიზი, ფინანსები და საბუღალტრო აღრიცხვა
  7. მარკეტინგისა და მენეჯმენტის აქტუალური პრობლემები
კონფერენციის მონაწილეთა მასალების წარდგენის ბოლო ვადაა: 24.02.2014
 
კონფერენციასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ:  www.regionacadem.org
 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11