მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია

საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია

„უკრაინისა და დსთ ქვეყნების ქსელური ბიზნესი და სიდა ვაჭრობა“
2014 წლის 16 – 17 აპრილს პოლტავის ეკონომიკისა და ვაჭრობის უნივერსიტეტში ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია „უკრაინისა და დსთ ქვეყნების ქსელური ბიზნესი და სიდა ვაჭრობა“.
კონფერენციის ძირითადი თემატური მიმართულებებია:
  • უკრაინისა და დსთ ქვეყნების ქსელური ბიზნესი და შიდა ვაჭრობა: განვითარების თანამედროვე მდგომარეობა და ძირითადი ტენდენციები
  • ვაჭრობის სპეციალისტთა მომზადებასთან დაკავშირებული პრობლემები
  • ბაზრის სტრუქტურული ცვლილებები ქსელური ოპერატორების ზემოქმედების მიხედვით. სამომხმარებლო კოოპერაცია, როგორც ვაჭრობის ქსელური სისტემა
  • სავაჭრო საწარმოების მარკეტინგი და მენეჯმენტი
  • ქსელური ბიზნესი და ვაჭრობის განვითარების რეგიონალური ასპექტები
  • გლობალურ ეკონომიკაში საქონლის ხარისხისა და კონკურენტუნარიანობის პრობლემები
თეზისების წარდგენის ბოლო ვადა: 05. 04.2014.
დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ: http: //commerce.flybb.ru

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11