მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კონფერენცია

საერთაშორისო კონფერენცია ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის
„რეგიონალური გარემოს დაცვის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის საშუალებები“
2014 წლის 16-18 აპრილს ოდესის სახელმწიფო გარემოს დაცვის უნივერსიტეტში (უკრაინა) ჩატარდება საერთაშორისო კონფერენცია ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის: „რეგიონალური გარემოს დაცვის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის საშუალებები“
თეზისების წარდგენის ბოლო ვადაა: 01.03.2014.
კონფერენციის სამუშაო ენებია: უკრაინული, რუსული, ინგლისური.
კონფერენციის თემატიკა მოიცავს:   
  • რეგიონალური გარემოს დაცვის მდგომარეობა და საშუალებები მის გაუმჯობესებლად
  • გარემოს დაცვზე ანთროპოგენული დატვირთვის შეფასება
  • მწვანე ტექნოლოგიების დანერგვა
  • ბიორესურსებისა და ბიომრავალფეროვნების მენეჯმენტის შეფასება, განახლება და კონსერვაცია
  • ტურისტულ-გასართობი პოტენციალი
  • გარემოს დაცვის ხარისხი და ჯანდაცვა
  • გარემოს დაცვის მათემატიკური მოდელირება და პროგნოზი
  • გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემების გამოყენება გარემოს დაცვის მეცნიერებებში
  • გარემოს დაცვის კონტროლის ჰიდრომეტეოროლოგიური ასპექტები
კონფერენციასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ: http://www.renv.osenu.org.ua/

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11