მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია

საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია

„კონკურენტუნარიანობის მარკეტინგის მენეჯმენტი“
2014 წლის 28 მარტს დნეპროპეტროვსკის ალფრედ ნობელის უნივერსიტეტში (უკრაინა) ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია „კონკურენტუნარიანობის მარკეტინგის მენეჯმენტი“.
სააპლიკაციო ფორმებისა და სტატიების წარდგენის ბოლო ვადაა: 10.03.14.
კონფერენციის თემატიკა ითვალისწინებს:
  • კონკურენტუნარიანობის ზოგადი პრობლემები მიკრო და მაკრო დონეზე
  • ბიზნესისა და თანამედროვე მარკეტინგის ეკონომიკური და მენეჯერული ასპექტები
  • რეგიონული განვითარებისა და რეგიონული კონკურენტუნარიანობის პრობლემები
  • ეროვნული კონკურენტუნარიანობა გლობალიზაციის კონტექსტში
კონფერენციის სამუშაო ენებია: უკრაინული, ინგლისური, რუსული, გერმანული.
კონფერენციის შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ:

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11