მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

“ Tanamedrove kerZo samarTali ”
( საქართველო . თბილისი . კოსტავას ქ .77; veb - gverdi : http://www.gtu.ge/ )
2014 წლის 30-31 maiss საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ტარდება III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ თანამედროვე კერძო სამართალი ”.
კონფერენციის თემა : “თანამედროვე კერძო სამართლის პრობლემური საკითხები.”
კონფერენციის სამუშაო ენებია : ქართული, ინგლისური, რუსული
კონფერენციაზე მუშაობის ფორმები:
  • მოხსენებით გამოსვლა;
  • დაუსწრებელი მონაწილეობა.
კონფერენციის მასალათა კრებული გამოქვეყნდება კონფერენციის დასრულების შემდეგ.
რეგლამენტი – 15 წუთამდე
კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა განცხადებები და თეზისები გამოაგზავნეთ 2014 წლის 9 მაისამდე, ელექტრონული ფოსტით, მისამართზე: nana.nioradze@gtu.ge,  პროფესორ ნანა ნიორაძის სახელზე.
მოთხოვნა:
მოხსენებების თეზისები გამოაგზავნეთ ელექტრონული ფოსტით Microsoft Word –ის ფორმატით ქართულ, ინგლისურ ან რუსულ ენებზე, არაუგვიანეს 2014 წლის 9 მაისამდე
თეზისების მოცულობა – არაუმეტეს 500 სიტყვისა
შიფრი ( ფონტი) – Times New Roman, 12 pt (ინგლისური და რუსული ენებისთვის),  AcagNusx 12 pt (ქართული ენისთვის).
მინდორი (Margins) — ზედა -  2 სმ,  ქვედა - 2,5 სმ, მარცხნივ -  3 სმ, მარჯვნივ -  2 სმ.
სარეგისტრაციო მოსაკრებელი უცხოელი მონაწილეებისათვის - 30$, საქართველოს მოქალაქეებისათვის 30 ლარი.
მოსაკრებელი უნდა გადმოირიცხოს შემდეგ ანგარიშზე :
სსიპ ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“
საიდენტიფიკაციო კოდი: 211349192
ანგ. №GE47TB0600000003408001/GEL
ბანკის კოდი: TBCBGE22
,,თი-ბი-სი” ბანკი
FOR USD TRANSFER
INTERMEDIARY:                                            CITIBANK N.A.
                                                                             111 Wall str., New York, N.Y. 10043
                                                                             SWIFT: CITIUS33
                                                                             ABA: 021000089
                                                                             TBC BANK's Correspondent Account: #36127097
BENEFICIARY'S BANK:                               HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22
                                                                            JSC "TBC Bank", Central Branch
SWIFT: TBCBGE22830
GE95 TB06 0000 0003 4180 01
BEN'S Account:                                                GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY
NAME OF BENEFICIARY:
INTERMEDIARY:                                          JP MORGAN CHASE BANK
270 Park Ave 10017 New York, NY USA
SWIFT: CHASUS33
ABA: 021000021
TBC BANK's Correspondent Account: 400950979
BENEFICIARY'S BANK:                               HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22
JSC "TBC Bank", Central Branch
SWIFT: TBCBGE22830
BEN'S Account:                                               GE95 TB06 0000 0003 4180 01
NAME OF BENEFICIARY:                          GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY
INTERMEDIARY:                                   DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS
60 Wall str., New York, N.Y. 10005, USA
SWIFT: BKTRUS33
ABA: 021001033
TBC BANK's Correspondent Account: #04414200
BENEFICIARY'S BANK:                        HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22
JSC "TBC Bank", Central Branch
SWIFT: TBCBGE22830
BEN'S Account:                                        GE95 TB06 0000 0003 4180 01
NAME OF BENEFICIARY:                  GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY
გადარიცხვის ვადა: 2014 წლის 9 აპრილიდან 9 მაისამდე.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11