მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერერენცია

საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერერენცია

 “ ინფორმატიკა და სისტემური მეცნიერებები “
2014 წლის 13-15 მარტს, პოლტავის ეკონომიკისა და ვაჭრობის უნივერსიტეტში (უკრაინა) გაიმართება საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია „ინფორმატიკა და სისტემური მეცნიერებები “.
კონფერენციის თეზისები დაეგზავნებათ მონაწილეებს.
კონფერენციას მუშაობა წარიმართება შემდეგი მიმართულებებით:
  1. ინფორმატიკისა და კიბერნეტიკის ძირითადი საფუძვლები;
  2. მათემატიკური მოდელირება და გამოთვლითი მეთოდები;
  3. გამოთვლითი მანქანებისა და სისტემების მათემატიკური და პროგრამული უზრუნველყოფა;
  4. ოპტიმალური გადაწყვეტილებების თეორია და სისტემური ანალიზი;
  5. ინფორმატიზაცია და კოოპერაცია;
  6. ინფორმატიკის, გამოყენებითი მათემატიუკის, სისტემური ანალიზის და კომპიუტერულიუ საინფორმაციო რტექნოლოგიების სპეციალისტების მომზადების თანამედროვე პრობლემატიკა.
კონფერენციის სამეცნიერო ნაშრომები გამოქვეყნდება.
კონფერენციისათვის მოხსენებების გაგზავნის ბოლო ვადაა: 10.02.14.
კონფერენციასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ: 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11