მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კონფერენცია

XXII  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

ეკონომიკური პოლიტიკა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში - 2014
2014 წლის 26 – 28 ივნისს ქ.იანედაში (ესტონეთი) გაიმართება XXII  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ეკონომიკური პოლიტიკის შესახებ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში - 2014.
მოხსენებათა თემები უნდა ითვალისწინებდნენ შემდეგ მიმართულებებს:
  1. საწარმოო პოლიტიკა და კორპორაციული სტრატეგია
  2. გარემოსდაცვის პოლიტიკა
  3. ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკა
  4. შრომითი ბაზრის პოლიტიკა და შემოსავლების პოლიტიკა
  5. რეგიონალური და ადგილობრივი სამთავრობო პოლიტიკა
  6. სექტორული ეკონომიკური პოლიტიკა (ეროვნული ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორებისთვის)
  7. სოციალური პოლიტიკა
  8. ეკონომიკური პოლიტიკის სხვა სფეროები
კონფერენციასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ: http://www.mattimar.ee/
სათანადო დოკუმენტაციისა და მოხსენებების  წარდგენის ბოლო ვადაა: 10.02.2014.
საკონტაქტო პირი:
ელის ორავი (Elise Orav)
ელ.ფოსტა: eliseorav@hotmail.com

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11