მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული ინტერნეტ - კონფერერენცია

საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული ინტერნეტ - კონფერერენცია

“თანამედროვე მასალათმცოდნეობა და საქონელმცვოდნეობა: თეორია, პრაქტიკა, განათლება“
2014 წლის 26 – 27 თებერვალს, პოლტავის ეკონომიკისა და ვაჭრობის უნივერსიტეტში (უკრაინა) გაიმართება პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული ინტერნეტ - კონფერენცია „თანამედროვე მასალათმცოდნეობა და საქონელმცოდნეობა: თეორია, პრაქტიკა, განათლება“.
კონფერენციის თეზისები დაეგზავნებათ მონაწილეებს.
კონფერენციას მუშაობა წარიმართება შემდეგი მიმართულებებით:
  1. სამეცნიერო და პრაქტიკული მასალათმცოდნეობის აქტუალური საკითხები;
  2. ინოვაციები მასალათმცოდნეობაში;
  3. საქონლისა და მომსახურების ხარისხისა და უსაფრთხოების მართვა;
  4. საქონელმცოდნეობის მარკეტინგული ასპექტები;
  5. ტექნიკური რეგულაციების საკითხები;
  6. „უმაღლესი განათლება - შრომის ბაზარი“ ურთიერთქმედება.
კონფერენციის სამეცნიერო ნაშრომები გამოქვეყნდება.
კონფერენციისათვის მოხსენებების გაგზავნის ბოლო ვადაა: 15.02.14.
კონფერენციასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ: http://www.tnt.uccu.org.ua/

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11