მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია

საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია

„ვაჭრობა, საზოგადოებრივი კვება და სერვისი: მდგომარეობა,
პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“
2013 წლის 20 დეკემბერს ქ. ყაზანში (რუსეთის ფედერაცია) ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია „ვაჭრობა, საზოგადოებრივი კვება და სერვისი: მდგომარეობა, პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. კონფერენცია ჩატარდება ყაზანის კოოპერაციის ინსტიტუტში, რომელიც რუსეთის კოოპერაციის უნივერსიტეტის ფილიალს წარმოადგენს.
კონფერენციის მასალები გამოქვეყნდება.
კონფერენციასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის წარდგენის ბოლო ვადაა: 15.12.13.
დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ: http://kazan.ruc.su/

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11