მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო კონფერენცია

„წყლით მომარაგება და დაბინძურებული წყლის გაწმენდა დასახლებულ პუნქტებში“
2014 წლის 4-5 ივნისს მოსკოვში გაიმართება საერთაშორისო კონფერენცია „წყლით მომარაგება და დაბინძურებული წყლის გაწმენდა დასახლებულ პუნქტებში“. კონფერენცია ტარდება საერთაშორისო ფორუმის ECWATECH - „წყალი: ეკოლოგია და ტექნოლოგიების“ ფარგლებში.
კონფრენეციაში მონაწილეობის მსურველებმა მოხსენების უნდა წარადგინონ არაუგვიანეს 2014 წლის 1-ლი თებერვლისა.
კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლიათ შესაბამისი დარგის სპეციალისტებს რუსეთიდან, ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებიდან და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან. კონფერენციაზე ასევე განხილული იქნება აღნიშნული სექტორის მდგრად განვითარებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო, ადმინისტრაციული, ფინანსური და ტექნიკური საკითხები.
დეტალური ინფორმაცია კონფერენციასთან დაკავსირებიტ იხილეთ:

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11