მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია

საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია

„თანამედროვე მეცნიერება: თეორიული და პრაქტიკული მოსაზრებები“
29-30 ოქტომბერს ქ. უფაში (რუსეთის ფედერაცია) ჩატადრდება საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე მეცნიერება: თეორიული და პრაქტიკული მოსაზრებები“.
თეზისების წარდგენის ბოლო ვადაა 29.10.13.
კონფერენციის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ:  http://vk.com/aeterna.science

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11