მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კონფერენცია

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
„ტექნოლოგიები და მართვა: პრობლემები, იდეები, ინოვაციები“
2013 წლის 21-22 ნოემბერს, კ. გ. რაზუმოვსკის სახელობის მოსკოვის ტექნოლოგიებისა და მართვის უნივერსიტეტის ქ. ტვერის ფილიალში  ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტექნოლოგიები და მართვა: პრობლემები, იდეები, ინოვაციები“.
კონფერნეციაში მონაწილეობა შეუძლიათ მიიღონ მეცნიერებს, დოქტორანტებს, მაგისტრანტებსა და სტუდენტებს.
კონფერენციაზე იმუშავებს შემდეგი სექციები:
   • მსუბუქი მრეწველობის პროდუქტებისა და მასალების დიზაინი და ტექნოლოგიები
   • საზოგადოებრივი კვების ორგანიზაციის ინოვაციური ტექნოლოგიები
   • საქონელწარმოების შეფასება და კვების პროდუქტების ხარისხის ექსპერტიზა
   • მსუბუქი და ქიმიური მრეწველობის ტექნოლოგიური პროცესების საბუნებისმეტყველო საფუძვლები
   • ეკონომიკა, ბიზნესი, მართვა: ჰუმანიტარული და სოციალური ასპექტები და პერსპექტივები
კონფერენცის სამუშაო ენა: რუსული.
კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა შესაბამისი დოკუმენტაცია უნდა წარადგინონ 18 ნოემბრამდე, მისამართზე:
დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ:

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11