მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კონფერენცია

IX ლაფბოროს ანტენებისა და პროპაგაციის კონფერენცია LAPC 2013
2013 წლის 11-12 ნოემბერს ინგლისში, ლაფბოროს უნივერსიტეტში (Loughborough University) ჩატარდება IX ლაფბოროს ანტენებისა და პროპაგაციის კონფერენცია LAPC 2013, რომელიც ტექნიკურად თანადაფინანსებულია ისეთი ორგანიზაციების მიერ, როგორიცაა IEEE, პროპაგაციის საზოგადოება (APS), ინჟინერინიგისა და ტექნოლოგიების ინსტიტუტი (IET).
კონფერენციის მონაწილეთა სტატიები გამოქვეყნდება (IEEE Xplore® Digital Library და SCOPUS მონაცემთა ბაზაში).
კონფერენციის სამეცნიერო მიმართულებებია:
ანტენა: თეორია, დიზაინი და გაზომვები
შიდა და გარე პროპაგაცია
დედამიწის-სივრცე და სახმელეთო პროპაგაცია
წრედები, კვების გლოკები და შესაბამისი ქსელები ანტენებისთვის
ანტენების ეფექტი და ბიოსამედიცინო აპლიკაციები
მეტამასალები, EBG, FSS და აქტიური ნივთიერებები
გამოთვლითი და ციფრული ტექნიკა
ახლო ველები და შეერთებები
ენერგიის აკუმულირება და გასუფთავება
ჩაშენებული (On-body) ანტენები და არხები
განვითარებადი AP ტენდენციები

კონფერენციასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ: http://www.lapconf.co.uk/call-papers 

სტატიების წარდგენის ბოლო ვადაა: 3 ივნისი.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11