მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

" ნანოსენსორული სისტემები და ნანომასალები"
(საქართველო. თბილისი. კოსტავას ქ.77; ვებ-გვერდი: /)
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ევროკავშირის მეშვიდე ჩარჩო-პროგრამის ფარგლებში, საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნოლოგიურ  ცენტრთან ერთად, 2013 წლის 6-9 ივნისს  ატარებს საერთაშორისო კონფერენციას თემაზე: `ნანოსენსორული სისტემები და ნანომასალები~.
კონფერენციის სამუშაო ენა:  ინგლისური.
კონფერენციაზე მუშაობის ფორმები:
  • მოხსენებით გამოსვლა;
  • დაუსწრებელი მონაწილეობა.
  • სასტენდო მოხსენებები.
მოთხოვნა:
თეზისების მიღების ვადა - 1მაისი 2013 წელი
მოხსენებების მიღების ვადა -  7 ივნისი 2013 წელი.
კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა თეზისები და სტატიები გამოაგზავნეთ ელექტრონული ფოსტით Microsoft Word –ის ფორმატით.
ელექტრონული ფოსტა: sensera2013@gmail.com,
საკონტაქტო ტელეფონი: 5 93 953047  ლალი ჩახვაშვილი.
თეზისის მოცულობა - არა უმეტეს 1 გვერდისა;
სტატიის  მოცულობა – არა უმეტეს 5 გვერდისა
შრიფტი (ფონტი)— Times New Roman, 12 pt, ინტერვალი 1,5.
დასაბეჭდი ქაღალდის ზომა 21X29,5 სმ (A4), თავისუფალი ველები ფურცლის ოთხივე მხარეს  -  2 სმ.
 კონფერენციის მასალათა კრებული გამოქვეყნდება კონფერენციის დასრულების შემდეგ.
სარეგისტრაციო მოსაკრებელი: უცხოელი მონაწილეებისათვის - 250 ევრო,
საქართველოს მოქალაქეებისათვის - 50 ევროს ეკვივალენტი ლარში.
გადარიცხვის ვადა: 2013 წლის 25 მაისამდე.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საიდენტიფიკაციო კოდი211349192
ანგ.GE47TB0600000003408001/GEL
ბანკის კოდი TBCBGE22
,,თი-ბი-სი” ბანკი
აუცილებლად მიუთითეთ: მომხსენებლის გვარი, სახელი, N5 ფიზიკის დეპარტამენტი
პირადობის ნომერი
FOR EUR TRANSFER
INTERMEDIARY:  DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT/MAIN,GERMANY
                                                          SWIFT: DEUTDEFF
BLZ: 50070010
BENEFICIARY’S BANK:                JSC TBC BANK
TBILISI, GEORGIA
                                                         SWIFT: TBCBGE22
BEN’S Account:          GE95TB0600000003418001
NAME OF BENEFICIARY:        GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY
INTERMEDIARY:     COMMERZBANK AG
FRANKFURT/MAIN,GERMANY
       SWIFT: COBADEFF
BLZ: 50040000
BENEFICIARY’S BANK: JSC TBC BANK
TBILISI, GEORGIA
                                                         SWIFT: TBCBGE22
BEN’S Account: GE95TB0600000003418001
NAME OF BENEFICIARY: GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY
INTERMEDIARY :                            RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
VIENNA, AUSTRIA
                                                         SWIFT: RZBAATWW
BENEFICIARY’S BANK: JSC TBC BANK
TBILISI, GEORGIA
                                                         SWIFT: TBCBGE22
BEN’S Account: GE95TB0600000003418001
NAME OF BENEFICIARY: GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY
FOR EUR TRANSFER
INTERMEDIARY:  CITIBANK N.A.
NEW-YORK, USA
                                                          SWIFT: CITIUS33
                                                          ABA: 021000089
BENEFICIARY’S BANK:                JSC TBC BANK
TBILISI, GEORGIA
                                                         SWIFT: TBCBGE22
BEN’S Account:          GE95TB0600000003418001
NAME OF BENEFICIARY:        GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY
INTERMEDIARY:     JP MORGAN CHASE BANK
NEW-YORK, USA
       SWIFT: CHASUS33
                                                          ABA: 021000021
BENEFICIARY’S BANK: JSC TBC BANK
TBILISI, GEORGIA
                                                         SWIFT: TBCBGE22
BEN’S Account: GE95TB0600000003418001
NAME OF BENEFICIARY: GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY
INTERMEDIARY :                            HSBC BANK USA
NEW-YORK, USA
                                                         SWIFT: MRMDUS33
                                                         ABA: 021001088
BENEFICIARY’S BANK: JSC TBC BANK
TBILISI, GEORGIA
                                                         SWIFT: TBCBGE22
BEN’S Account: GE95TB0600000003418001
NAME OF BENEFICIARY: GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY
INTERMEDIARY :                            DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS
NEW-YORK, USA
                                                         SWIFT: BKTRUS33
                                                         ABA: 021001033
BENEFICIARY’S BANK: JSC TBC BANK
TBILISI, GEORGIA
                                                         SWIFT: TBCBGE22
BEN’S Account: GE95TB0600000003418001
NAME OF BENEFICIARY: GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11