მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამეცნიერო-საიუბილეო კონფერენციაი

“ გზა ერისკაცობიდან G ღვთისკაცობამდე ”
( თბილისი , კოსტავას N77, ვებ - გვერდი : http://www.gtu.ge/)
გ ი წ ვ ე ვ თ, დიდი ქართველი მოღვაწის, ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების 150 წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო-საიუბილეო კონფერენციაში “გზა ერისკაცობიდან Gღვთისკაცობამდე” მონაწილეობისათვის. კონფერენცია გაიმართება 2013 წლის 10 მაისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსის III სართულზე მეეტინგ-როომ-ში. რეგისტრაცია იწარმოებს დილის 10 სთ-დან. სხდომა გაიხსნება 11 სთ-ზე.
კონფერენციაზე მუშაობის ფორმები
მოხსენებით გამოსვლა
დაუსწრებელი გამოსვლა
რეგლამენტი მოხსენებისათვის არა უმეტეს 15 წუთისა. ივარაუდება კრებულის სახით წაკითხული მოხსენებების გამოქვეყნება. ტექსტი არა უმეტეს 5 გვერდისა,  (Acadnusx - 12; 1.5;) 5 გვერდში იგულისხმება რეზიუმე ინგლისურ ენაზე და გამოყენებული ლიტერატურის სია.
კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის მსურველების განაცხადები მიიღება ა.წ. არა უგვიანეს 25 აპრილისა ელექტრონული ფოსტით შემდეგ მისამართზე: bakhsolianinana@yahoo.com ან სტუ, კოსტავას 77, VI კორპუსი, VI სართული, ოთახი 615ა.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11