მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

“ მსოფლიო და გენდერი ”
( საქართველო . თბილისი . კოსტავას ქ .77; ვებ - გვერდი : http://www.gtu.ge/ )
2013 წლის 7 ივნისს  საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ტარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ მსოფლიო და გენდერი ”.
კონფერენციის თემა:მსოფლიო და გენდერი
კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული, ინგლისური, გერმანული, რუსული
კონფერენციის მუშაობა წარიმართება შემდეგ სექციებში:
1.      ქალი და პოლიტიკა;
2.      ქალი და კულტურა;
3.      გენდერი და კანონმდებლობა;
4.      ქალი და ბიზნეს-ინჟინერინგი;
5.      ქალი და მასმედია;
6.      გენდერი: პარადიგმები და დილემები.
კონფერენციაზე მუშაობის ფორმები:
·                     მოხსენებით გამოსვლა;
·                     დაუსწრებელი მონაწილეობა.
კონფერენციის მასალათა კრებული გამოქვეყნდება კონფერენციის დასრულების შემდეგ.
კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა ნაშრომი (სტატია) გამოაგზავნეთ 2013 წლის 4 მაისამდე, ელექტრონული ფოსტით, მისამართზე: kipianimaia@gmail.com, პროფესორ მაია ყიფიანის სახელზე.
მოთხოვნა:
სტატია გამოაგზავნეთ ელექტრონული ფოსტით Microsoft Word –ის ფორმატით თქვენთვის სასურველ ენაზე, არაუგვიანეს 2013 წლის 4 მაისისა. ქართულ, რუსულ, გერმანულ  ენაზე წრმოდგენილ სტატიას უნდა ახლდეს რეზიუმე ინგლისურ ენაზე არაუმეტეს 200 სიტყვისა.
სტატიის   მოცულობა – არაუმეტეს 4 გვერდისა
შრიფ ტ ი ( ფონტი)— Times New Roman, 12 pt (ინგლისური და რუსული ენებისთვის),  AcadNusx 12 pt (ქართული ენისთვის).
მინდორი (Margins) — ზედა -  2 სმ,  ქვედა - 2,5 სმ, მარცხნივ -  3 სმ, მარჯვნივ -  2 სმ.
სარეგისტრაციო მოსაკრებელი უცხოელი მონაწილეებისათვის - 40 $, საქართველოს მოქალაქეებისათვის 40 ლარი.
გადარიცხვის ვადა: 2013 წლის 4 მაისიდან 3 ივნისამდე.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საიდენტიფიკაციო კოდი211349192
ანგ.GE47TB0600000003408001/GEL
ბანკის კოდი TBCBGE22
,,თი-ბი-სი” ბანკი
მიუთითეთ: მომხსენებლის გვარი, სახელი,
პირადობის ნომერი
FOR EUR TRANSFER
INTERMEDIARY:                            DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT/MAIN,GERMANY
                                                          SWIFT: DEUTDEFF
BLZ: 50070010
BENEFICIARY’S BANK:                JSC TBC BANK
TBILISI, GEORGIA
                                                         SWIFT: TBCBGE22
BEN’S Account:                               GE95TB0600000003418001
NAME OF BENEFICIARY:             GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY
INTERMEDIARY:                            COMMERZBANK AG
FRANKFURT/MAIN,GERMANY
       SWIFT: COBADEFF
BLZ: 50040000
BENEFICIARY’S BANK:                 JSC TBC BANK
TBILISI, GEORGIA
                                                         SWIFT: TBCBGE22
BEN’S Account:                               GE95TB0600000003418001
NAME OF BENEFICIARY:             GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY
INTERMEDIARY:                            RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
VIENNA, AUSTRIA
                                                         SWIFT: RZBAATWW
BENEFICIARY’S BANK:                JSC TBC BANK
TBILISI, GEORGIA
                                                         SWIFT: TBCBGE22
BEN’S Account:                               GE95TB0600000003418001
NAME OF BENEFICIARY:             GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY
FOR EUR TRANSFER
INTERMEDIARY:                            CITIBANK N.A.
NEW-YORK, USA
                                                          SWIFT: CITIUS33
                                                          ABA: 021000089
BENEFICIARY’S BANK:                JSC TBC BANK
TBILISI, GEORGIA
                                                         SWIFT: TBCBGE22
BEN’S Account:                               GE95TB0600000003418001
NAME OF BENEFICIARY:             GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY
INTERMEDIARY:                            JP MORGAN CHASE BANK
NEW-YORK, USA
       SWIFT: CHASUS33
                                                          ABA: 021000021
BENEFICIARY’S BANK:                 JSC TBC BANK
TBILISI, GEORGIA
                                                         SWIFT: TBCBGE22
BEN’S Account:                               GE95TB0600000003418001
NAME OF BENEFICIARY:             GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY
INTERMEDIARY:                            HSBC BANK USA
NEW-YORK, USA
                                                         SWIFT: MRMDUS33
                                                         ABA: 021001088
BENEFICIARY’S BANK:                JSC TBC BANK
TBILISI, GEORGIA
                                                         SWIFT: TBCBGE22
BEN’S Account:                               GE95TB0600000003418001
NAME OF BENEFICIARY:             GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY
INTERMEDIARY:                            DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS
NEW-YORK, USA
                                                         SWIFT: BKTRUS33
                                                         ABA: 021001033
BENEFICIARY’S BANK:                JSC TBC BANK
TBILISI, GEORGIA
                                                         SWIFT: TBCBGE22
BEN’S Account:                               GE95TB0600000003418001
NAME OF BENEFICIARY:             GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11