მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო კონფერენცია „მენეჯმენტი ერთიან მსოფლიო სივრცეში“

საერთაშორისო კონფერენცია „მენეჯმენტი ერთიან მსოფლიო სივრცეში“

2013 IMRA საერთაშორისო კონფერენცია
მენეჯმენტი ერთიან მსოფლიო სივრცეში
2013 წლის 16-17 მაისს ზაგრებში (ხორვატია) გაიმართება საერთაშორისო მენეჯმენტის კვლევითი აკადემიის (IMRA) მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია „მენეჯმენტი ერთიან მსოფლიო სივრცეში“.
კონფერენციის თემებია:
·  სტრატეგიული მენეჯმენტი
·  ფინანსები და ბუღალტერია
·  ეკონომიკა
·  მარკეტინგი და მომხმარებელი
·  ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი
·  მეწარმეობა
·  ორგანიზაციული ქცევა
·  საერთაშორისო მენეჯმენტი
·  ოპერაციული მენეჯმენტი
·  ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების მენეჯმენტი
·  საჯარო და არა-კომერციული მინეჯმენტი
თეზისების წარდგენის ბოლო ვადაა 2012 წლის 15 დეკემბერი.
კონფერენციასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ: www.imraweb.org

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11