მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

“ნავთობისა და გაზის ტრასნპორტირების პრობლემები და პერსპექტივები”

“ნავთობისა და გაზის ტრასნპორტირების პრობლემები და პერსპექტივები”

საერთაშორისო სამეცნიერო და ტექნიკური კონფერენცია
 
15-18 მაისს, ივანო-ფრანკოვსკის ნავთობისა და გაზის ეროვნულ ტექნიკურ უნივერსიტეტში (ქ. ივანო-ფრანკოვსკი, უკრაინა) ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო და ტექნიკური კონფერენცია “ნავთობისა და გაზის ტრასნპორტირების პრობლემები და პერსპექტივები”.
 
კონფერენციის სამეცნიერო მიმართულებებია:
·         ნავთობსადენის ტრანსპორტირება
·         გაზსადენის ტრანსპორტირება
·         ნავთობისა და გაზსადენის მშენებლობა, მომსახურება და რემონტი
·         ნავთობისა და გაზის ტრანსპორტირების უახლესი ტექნოლოგიები
·         ნავთობისა და გაზის ტრანსპორტირების კომპლექსურ სექტორის ობიექტთა დიაგნოსტიკა
 
კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველთათვის განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადა: 15.04.12
 
კონფერენციასთან დაკავშირებული დეტალური ინფორმაციისა და განაცხადების ფორმებისათვის იხილეთ:
http://pptng.nung.edu.ua/ru/

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11