მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ერეკლე მეორის დაბადებიდან 300 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია 2021 წლის მარტში გაიმართება

ერეკლე მეორის დაბადებიდან 300 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია 2021 წლის მარტში გაიმართება

11-12-2020


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ჟურნალ ანეულის რედაქცია 

ერეკლე მეორის დაბადებიდან 300 წლისადმი მიძღვნილი

საერთაშორისო კონფერენცია

კონფერენციის ჩატარების ადგილი: საქართველო, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, VI კორპუსი

საქართველო, თელავი, იაკობ გოგებაშვილი სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კონფერენციის ელ-ფოსტა: erekleconference@gmai.com

კონფერენციის ჩატარების პირვანდელი თარიღი: 2020 წლის 27-29 ნოემბერი

კონფერენციის მონაწილეთა საყურადღებოდ:

პანდემიური მდგომარეობის გამწვავების გამო საორგანიზაციო კომიტეტის გადაწყვეტილებით კონფერენცია რეალურ ფორმატში ჩატარდება 2021 წლის მარტის მეორე ნახევარში (თარიღი დაზუსტდება), კონფერენციის მასალები გამოქვეყნდება ორ ნაწილად – 2020 წლის დეკემბერში და 2021 წლის მარტში

კონფერენციის სამუშაო ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული

კონფერენციის პროგრამით გათვალისწინებული მიმართულებები:

 • განათლება, კულტუროლოგია, ლიტერატურათმცოდნეობა
 • ისტორია, სოციალური მეცნიერებები, ფსიქოლოგია, ბიზნესი
 • ლინგვისტიკა
 • მასობრივი კომუნიკაცია, ჟურნალისტიკა

კონფერენციაში მონაწილეობის ფორმები:

 • მოხსენების წარდგენა ინდივიდუალურად და ჯგუფურად
 • მოხსენების წარდგენა ონლაინ ვიდეო რეჟიმში
 • კონფერენციაში ჩართვა მონაწილის სტატუსით
 • კონფერენციაში ჩართვა სტუმრის/დაინტერესებული პირის სტატუსით

კონფერენციით გათვალისწინებულია:

 • ქართველ და უცხოელ მეცნიერ-მკვლევართა შრომებისა და კვლევების გაცნობა
 • კონფერენციის კრებულის გამოცემა ISBN კოდით
 • კონფერენციაზე მონაწილეობის სერთიფიკატის გაცემა
 • სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან შეხვედრის ორგანიზება
 • პარტნიორული ურთიერობების ფორმირება და კონტაქტების დამყარება
 • კვლევითი პროექტის დაგეგმვისა და ორგანიზების შესაძლებლობის წარმოდგენა
 • კერძო და სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლებთან შრომების წარდგენისა და დისკუსიის მოწყობის პლატფორმის ფორმირება
 • კულტურული ღონისძიებები

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი:

თავმჯდომარეები:

1. გურგენიძე დავით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი
2. შიოშვილი ირმა – იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი

წევრები:

3. გელდიაშვილი ნუნუ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრორექტორი სამეცნიერო დარგში, პროფესორი

4ჯაგოდნიშვილი ივანე საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი

5. გაბისონია ირაკლი - სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი

6. გამეზარდაშვილი ზურაბ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

7. გოცირიძე დავით –თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

8. დენ დევიდსონი საერთაშორისო განათლების ამერიკული საბჭოების პრეზიდენტი, მერილენდის უნივერსიტეტის პროფესორი (აშშ)

9.კახაშვილი ნინო იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

10. რაფაელ გუსმან ტირადო გრანადის უნივერსიტეტის პროფესორი (ესპანეთი)

11.  სანიკიძე ინგა თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

12.  ტომას შმიდტი ციურიხის უნივერსიტეტის პროფესორი (შვეიცარია)

13. ლუდმილა შიპელევიჩი ვარშავის უნივერსიტეტის პროფესორი (პოლონეთი)

14.  შაიშმელაშვილი თამარ –  ჟურნალ „ანეულის“ რედაქტორი

15.  ჯაგოდნიშვილი თემურ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

კონფერენციის სარედაქციო კოლეგია:

თავმჯდომარეები:

 1. გელდიაშვილი ნუნუ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრორექტორი სამეცნიერო დარგში
 2. ჯაგოდნიშვილი ივანე საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი
 3. გაბისონია ირაკლი - სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი

წევრები:

 1. გამეზარდაშვილი ზურაბი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი
 2. გოცირიძე დავითი თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
 3. გიორგაძე ნინო იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
 4. კოჭლოშვილი ნინო – იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
 5. მებუკე თამარ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი
 6. სანიკიძე ინგა თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
 7. შაიშმელაშვილი თამარი –  ჟურნალ „ანეულის“ რედაქტორი
 8. ჩაჩხიანი ზურაბი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი
 9. ჯაგოდნიშვილი თემური საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

ვადები & დედლაინი:

 • სტატიების წარდგენა: იანვარი - თებერვალი
 • კონფერენციის ჩატარება: 26-28 მარტი 2021 წელი

სარეგისტრაციო მოსაკრებელი:

საქართველოს მოქალაქეებისთვის –  50  ლარიL

უცხოელებისთვის – 50 $

მონაწილემ სარეგისტრაციო თანხა უნდა გადარიცხოს 15.03.2021-მდე შემდეგ

საბანკო ანგარიშზე: 

ლარის ანგარიშის რეკვიზიტები:

საბანკო კოდი:                        TBCBGE 22

ანგარიშსწორების ანგარიში: GE36TB7778145063600014

მიმღები:                                 ასმათი ფიფია

თანხის დანიშნულებაში მიეთითოს: კონფერენცია

 

FOR USD TRANSFER:

SWIFT:                                    TBCBGE22

BEN’S Account:                       GE36TB7778145063600014

NAME OF BENEFICIARY:     ASMATI  PIPIA

ნაშრომის გაფორმების ინსტრუქცია:

A4 ფორმატის ქაღალდზე ნაბეჭდი ტექსტი 4-8 გვერდი, შრიფტი – Sylfaen; რუსული და ინგლისური ენებისათვის – Times new roman. ყველა არე 2 სმ, შრიფტის ზომა – 12; ინტერვალი 1,5.

ტექსტის სტრუქტურა:

 1. სტატიის სათაური;
 2. გვარი, სახელი
 3. სამუშაო ადგილი, თანამდებობა, სამეცნიერო წოდება
 4. რეზიუმე 
 5. საკვანძო სიტყვები
 6. შესავალი
 7. ძირითადი ნაწილი
 8. დასკვნა
 9. გამოყენებული ლიტერატურა
 10. რეზიუმე ინგლისურ ან რუსულ ენებზე.

საორგანიზაციო კომიტეტი: ტელ:  (+995) 599 557 993;  (+995) 551005058;


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11