მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ში XIV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ხელისუფლება და საზოგადოება – 2020“ გაიმართება

სტუ-ში XIV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ხელისუფლება და საზოგადოება – 2020“ გაიმართება

15-10-2020

30 ოქტომბერს,  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი XIV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას  ხელისუფლება და საზოგადოება – 2020“  უმასპინძლებს. 


კონფერენციის პროგრამით გათვალისწინებული მიმართულებები:

 • “საჯარო მმართველობის და საჯარო პოლიტიკის თეორია, პრაქტიკა და მეთოდოლოგია”
 • “დიპლომატიის თეორია, ისტორია, პრაქტიკა”
 • “ისტორიის პოლიტიკურ-ეკონომიკური და ფილოსოფიური გაკვეთილები”
 • “საჯარო მმართველობისა და სახელმწიფო მართვის სამართლებრივი საფუძვლები”
 • “საჯარო მმართველობისა და სახელმწიფო მართვის ეკონომიკური საკითხები”
 • “პოლიტიკა და კულტურა”
 • “სახელმწიფო და რელიგია”
 • „ეროვნული უშიშროებისა და უსაფრთხოების სისტემები და მართვა“
 • „საქართველოს ევროინტეგრაციის აქტუალური პრობლემები“.

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ :
 • აკადემიური და სამეცნიერო-კვლევითი სფეროს წარმომადგენლებს
 • აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებს
 • უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებს
 • დოქტორანტურის, მაგისტრატურის და ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებს
 • სწავლულ-ეკონომისტებს
 • მედიის სფეროს წარმომადგენლებს
 • დამოუკიდებელ მკვლევარებს
 • ნებისმიერ მოქალაქეს, რომლის მოხსენებაც დააკმაყოფილებს აკადემიურ მოთხოვნებს და შესაბამისობაში იქნება პროგრამით გათვალისწინებულ მიმართულებებთან

კონფერენციაში მონაწილეობის ფორმები:
 • მოხსენების წარდგენა ინდივიდუალურად და ჯგუფურად
 • მოხსენების წარდგენა ონლაინ ვიდეო რეჟიმში 
 • კონფერენციაში ჩართვა მონაწილის სტატუსით
 • კონფერენციაში ჩართვა სტუმრის/დაინტერესებული პირის სტატუსით

კონფერენციით გათვალისწინებულია:

 • ქართველ და უცხოელ მეცნიერ-მკვლევართა შრომებისა და კვლევების გაცნობა
 • კონფერენციის კრებულის გამოცემა ISBN კოდით
 • კონფერენციაზე მონაწილეობის სერთიფიკატის გაცემა
 • პარტნიორული ურთიერთობების ფორმირება და კონტაქტების დამყარება
 • კვლევითი პროექტის დაგეგმვისა და ორგანიზების შესაძლებლობის წარმოდგენა
 • კერძო და სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლებთან შრომების წარდგენისა და დისკუსიის მოწყობის პლატფორმის ფორმირება

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი :

დავით გურგენიძე -  სტუ-ის რექტორი , თავმჯდომარე

ზურაბ გასიტაშვილი - სტუ-ის რექტორის მოადგილე

კარლო კოპალიანი - სტუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

რუსუდან ქუთათელაძე - ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანი

ზაზა ბუაჩიძე -  ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის მენეჯერი

გენადი იაშვილი  - პროფესორი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

შოთა დოღონაძე - პროფესორი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

ოთარ ქოჩორაძე - პროფესორი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი


სარედაქციო საბჭოს შემადგენლობა:

რუსუდან ქუთათელაძე - ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანი

გენადი იაშვილი  - პროფესორი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

შოთა დოღონაძე  - პროფესორი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

გიორგი ბაღათურია - პროფესორი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

თინათინ იაშვილი  - პროფესორი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

ოთარ ქოჩორაძე - პროფესორი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

გიორგი ცაავა  - პროფესორი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

თამარ რევაზიშვილი - ასოც. პროფესორი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი                                                                        

ოთარ  ბაღათურია - ასოც. პროფესორი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

ბესიკ შერაზადიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

ვილჰელმ ჰაუზერი -  სტუ-ს საპატიო დოქტორი,პროფესორი, გერმანია. ზაარლანდის ტექნიკისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი. ეკონომიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

შტეფენ ჰუტერი - პროფესორი, დოქტორი. ზაარლანდის ტექნიკისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი. ეკონომიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი

შტეფან ლანგი – პროფესორი, დოქტორი.   მიუნხენის უნივერსიტეტი. კერძო საადვოკატო ბიუროს ხელმძღვანელი

გოტჰარდ შტაინერი – დოქტორი, მიუნხენი. უძრავი ქონების ბიუროს ხელმძღვანელი

ანდრეას ბრანდტი - პროფესორი, დოქტორი. ბერლინი.


ძირითადი ვადები :
სტატიის წარდგენა: 5 ოქტომბერი - 25 ოქტომბერი  
კონფერენციაში ჩართვის დადასტურება: 19-25 ოქტომბერი  

სარეგისტრაციო მოსაკრებლის გადახდა: 26 ოქტომბერი
კონფერენციის ჩატარება: 30 ოქტომბერი 


კონფერენციის ჩატარების ადგილი: აქართველო, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, VI კორპუსი
კონფერენციის ელ-ფოსტა: geoandopendip@yahoo.com
კონფერენციის სამუშაო ენები: ქართული, ინგლისურ, და სხვა ენებზე

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანს რუსუდან ქუთათელაძეს - 599 10 21 12 ან  r.kutateladze@gtu.ge

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11