მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო კონფერენცია: “ერთი სარტყელი, ერთი გზის“ ინიციატივის გეოპოლიტიკური ასპექტები“

საერთაშორისო კონფერენცია: “ერთი სარტყელი, ერთი გზის“ ინიციატივის გეოპოლიტიკური ასპექტები“

13-12-2018

2018 წლის 18-19 დეკემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის, ჩინეთის კვლევითი ინსტიტუტის და ჩინეთის სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის „ერთი სარტყელი, ერთი გზის“ ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია: “ერთი სარტყელი, ერთი გზის“ ინიციატივის გეოპოლიტიკური ასპექტები“.

საკონფერენციო ნაშრომები მიიღება, ძირითადად, შემდეგი მიმართულებებით:

 1. “ერთი სარტყელი, ერთი გზის“ ინიციატივის ისტორიული და ეკონომიკური ასპექტები
 2. თანამედროვე პროცესები ჩინეთის საზოგადოებაში
 3. საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობები: პრობლემები და პერსპექტივები

კონფერენციის სამუშაო ენებია ქართული, ჩინური, ინგლისური და რუსული.

მოთხოვნები კონფერენციაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით:

 • კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აკადემიური წრის არმომადგენლებს და დოქტორანტებს, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით; მაგისტრატურის სტუდენტებს მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ პროფესორის ხელმძღვანელობით;
 • კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა პირველ ეტაპზე უნდა გააგზავნონ სამეცნიერო ნაშრომის თეზისები, ქართულ და ინგლისურ ენებზე (მაქსიმუმ 2 გვერდი), 2018 წლის 5 დეკემბრამდე.
 • საკონფერენციო ნაშრომი ქართულ ან ინგლისურ ენაზე უნდა გაიგზავნოს 2018 წლის 12 დეკემბრამდე;
 • ნაშრომი შეიძლება იყოს შესრულებული ერთი ან ორი ადამიანის მიერ;
 • თეზისები და ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი მოთხოვნების დაცვით;
 • ძირითადი ტექსტისა და სქოლიოების შრიფტი - Sylfaen (ქართ.) და Sylfaen (ლათ.);
 • ძირითადი ტექსტის შრიფტის ზომა - 11, სქოლიოების ტექსტის შრიფტის ზომა - 9;
 • სქოლიოები უნდა იყოს განთავსებული ყოველი გვერდის ბოლოს;
 • ნაშრომს უნდა დაერთოს გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა;
 • ინტერვალი - 1.1, გვერდების საზღვრები - 1.9 კონფერენციის მონაწილეებს გადაეცემათ სათანადო სერტიფიკატები.

თეზისები და ნაშრომები უნდა გაიგზავნოს ელ.ფოსტაზე: law@gtu.ge

ტელ.: 598 33 22 05სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11