მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია "ქიმია -მიღწევები და პერსპექტივები"
0322 77 11 11