მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კონკურსები
კონკურსები

კონკურსები

20 მაი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს მედიცინის ფაკულტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (შემდგომში უნივერსიტეტი) აცხადებს ღია კონკურსს 4 წლის ვადით მედიცინის ფაკულტეტის აკადემიური თანამდებობების (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი და ასისტენტ-პროფესორი) დასაკავებლად.
19 ივნ

სტუ აცხადებს ღია კონკურსს უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევით ერთეულების სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (შემდგომში უნივერსიტეტი) აცხადებს ღია კონკურსს 5 წლის ვადით, უნივერსიტეტის ქვემოთ ჩამოთვლილი დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევით ერთეულების სამეცნიერო თანამდებობების (განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი) დასაკავებლად
24 ოქტ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსს აცხადებს

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი  აცხადებს ღია კონკურსს სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტზე (კოსტავას ქ. №77, III კორპუსი, III სართული, ოთახი №308,  ტ. 238 00 50) 2019-2020 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან 4 წლის ვადით პროფესორის აკადემიური თანამდებობის (0,5 საშტატო ერთეულზე 200 საათიანი დატვირთვით) დასაკავებლად
13 სექ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები - 2019

2019 წლის 25 ივლისის გაზეთ „რეზონანსში“ სტუ-ს აკადემიური თანმდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საფუძველზე დარგობრივი საკონკურსო კომისიების მიერ ჩატარებული კენჭისყრის შედეგები ფაკულტეტებისა და საგანთა ჯგუფების მიხედვით
07 აგვ

გამოცხადდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი საგრანტო კონკურსი

ფონდისა და იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი კვლევით-საგანმანათლებლო პროგრამა მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის
25 ივლ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად
10 ივლ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ზოგიერთი დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევით ერთეულის აცხადებს ღია კონკურსს სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ზოგიერთი დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეული აცხადებს ღია კონკურსს 5 წლის ვადით, სამეცნიერო თანამდებობების (მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი) დასაკავებლად
24 ივნ

სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „ღვინო, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების რესურსი და ქვეყნის იდენტობა“

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „ღვინო, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების რესურსი და ქვეყნის იდენტობა“ გაიმართა. ღონისძიება „კონსალტინგისა და ახალი პროფესიების რეგიონული ცენტრის“ ინიციატივითა და ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების და აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტების მხარდაჭერით ჩატარდა
07 ივნ

პოსტერების კონკურსი - ,,გაუდაბნოებასთან ბრძოლისა და მიწის მდგრადი მართვის პერსპექტივები საქართველოში’’

გაუდაბნოებასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გიწვევთ მონაწილეობის მისაღებად პოსტერების კონკურსში ,,გაუდაბნოებასთან ბრძოლისა და მიწის მდგრადი მართვის პერსპექტივები საქართველოში’’.
29 მაი

სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის საბჭო აცხადებს დეკანის არჩევნებს

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის საბჭო აცხადებს კონკურსს ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად. დეკანად შეიძლება აირჩეს უნივერსიტეტის ფაკულტეტის პროფესორი ან ასოცირებული პროფესორი. კანდიდატებმა განცხადება უნდა წარადგინონ ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიაში.
10 მაი

ღია კონკურსი სტუ-ის კვანტური ფიზიკისა და საინჟინრო ტექნოლოგიების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვანტური ფიზიკისა და საინჟინრო ტექნოლოგიების ინსტიტუტი აცხადებს ღია კონკურსს ინსტიტუტის შემდეგი ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობების 5 წლის ვადით დასაკავებლად.
12 აპრ

დამატებითი ღია კონკურსი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულების სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს 5 წლის ვადით, უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევით ერთეულების სამეცნიერო თანამდებობების (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი) დასაკავებლად
03 აპრ

ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსი

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ ორგანიზებული ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსი წელსაც წარმატებით განხორციელდა, რომელშიც მონაწილეობა  საქართველოს ყველა რეგიონის მოსწავლე-გამომგონებელთა გუნდებმა მიიღეს. საფინალოდ შეირჩა 13 გუნდი, რომელთაგან 4 გუნდი მომზადებულ იქნა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტში პროფესორების დავით სონღულაშვილისა და თეიმურაზ ჩიჩუას მიერ
11 იან

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად - 2018-2019 სასწავლო წლის მეორე სემესტრი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს 2018-2019 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან 4 წლის ვადით აკადემიური თანამდებობების (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი და ასისტენტი) დასაკავებლად
22 ოქტ

ღია კონკურსი - სტუ-ს ნაგებობების, სპეციალური სისტემების და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების, სპეციალური სისტემების და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო აცხადებს ღია კონკურსს სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობების დასაკავებლად
23 ივნ

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად - 2018

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად
12 ივნ

ღია კონკურსი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტ „ტალღა“-ს სამეცნიერო საბჭო  აცხადებს ღია კონკურსს დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად
29 მაი

ღია კონკურსი სტუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულების დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ზოგიერთი დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულების სამეცნიერო საბჭო აცხადებს ღია კონკურსს დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად
23 მარტ

ღია კონკურსი - სტუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევით ერთეულების სამეცნიერო თანამდებობები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევით ერთეულების სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად
09 მარტ

სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად არჩევნების დანიშვნასთან დაკავშირებით

განცხადება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად არჩევნების დანიშვნის შესახებ
03 ნოე

კონკურსი „მე მედია ვარ“

GIPA საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლა ატარებს კონკურსს „მე მედია ვარ“
05 ივლ

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად - 2017

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად - 2017
22 ივნ

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები 2017

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2017 წლის კონკურსს
12 აპრ

ესეების კონკურსი "მდგრადი განვითარების მიზნები და საქართველო"

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის აცხადებს ესეების კონკურსს "მდგრადი განვითარების მიზნები და საქართველო".
30 მარტ

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის ექსპერტთა შერჩევის კონკურსი

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის ექსპერტთა შერჩევის კონკურსს აცხადებს
17 მარტ

კონკურსი „იდეების ფესტივალი“

სტუ-ში ტარდება კონკურსი „იდეების ფესტივალი“, რომლის მიზანია, დაეხმაროს შემოქმედებითი, ინოვაციური ნიჭით დაჯილდოებულ სტუდენტებს იდეების ხორცშესხმაში, პროექტების სრულყოფასა და რეალიზაციაში
06 თებ

კომპანია Nienna - სტაჟირების პროგრამა სტუდენტებისთვის IT მიმართულებით

HR კომპანია Nienna შემდგომი დასაქმების პერსპექტივით იწყებს სტაჟირების პროგრამას სტუდენტებისთვის IT მიმართულებით 
06 თებ

ევროპის სასკოლო ოლიმპიადა Lions

ევროპის სასკოლო ოლიმპიადა Lions სტაჟიორთა მიღებას აცხადებს
18 ოქტ

„სმართ ლოჯიქი“ - სტაჟიორი პროგრამისტების ვაკანსია

სსიპ „სმართ ლოჯიქი“ აცხადებს კონკურსს სტაჟიორი პროგრამისტების ვაკანსიასთან დაკავშირებით, შემდგომი დასაქმების პერსპექტივით
06 სექ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად
22 ივლ

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდიის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების კონკურსი

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების კონკურსს
20 ივლ

ბიზნესსაკონსულტაციო კომპანია ,,Start - Business Solutions'' - კონკურსი მეწარმეობის მსურველთათვის

ბიზნესსაკონსულტაციო კომპანია ,,Start - Business Solutions'' აცხადებს კონკურსს მეწარმეობის მსურველთათვის, სადაც მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ სტუ-ს დამათავრებელი კურსისა და მაგისტრატურის 1-2 კურსის სტუდენტებს
16 ივნ

"შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის"

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს კონკურსს "შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის"
03 აპრ

კონკურსი "გამოწვევა ელექტრომობილების ეფექტურობაში"

1-7 აგვისტოს თურქეთში გაიმართება კონკურსი "გამოწვევა ელექტრომობილების ეფექტურობაში", რომლის ორგანიზატორია თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევითი საბჭო
15 თებ

სეზონური სკოლების საგრანტო კონკურსი

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს სეზონური სკოლების 2016 წლის საგრანტო კონკურსს
15 თებ

საგრანტო კონკურსს კვლევითი პროექტებისთვის ოქსფორდის უნივერსიტეტში

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის ერთობლივი პროგრამის საგრანტო კონკურსს კვლევითი პროექტებისთვის
15 თებ

საკონფერენციო საგრანტო კონკურსი

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს 2016 წლის საკონფერენციო გრანტების კონკურსს
15 თებ

მოკლევადიანი სამოგზაურო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს მოკლევადიან ინდივიდუალურ სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსს, საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად
15 თებ

საგრანტო კონკურსი უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსს ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის
15 თებ

კონკურსი „ლეონარდო და ვინჩი“

შოთა რუსთაველის ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსი „ლეონარდო და ვინჩი“ გამოაცხადა
10 თებ

მაგისტრანტთა სასწავლო -კვლევითი პროექტების საგრანტო კონკურსი

შოთა რუსთაველის ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა მაგისტრანტთა სასწავლო -კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2016 წლის კონკურსი გამოაცხადა
03 თებ

ღია კონკურსი - სტუ-ს ბიბლიოთეკის დირექტორის თანამდებობა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსი გამოცხადდა
29 იან

კონკურსი ბიოლოგიისა და ბიოტექნოლოგიის სფეროში

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ოფისი აცხადებს კონკურსს ბიოლოგიისა და ბიოტექნოლოგიის სფეროში წარმატებული და კომერციალიზაციის მაღალი პოტენციალის მქონე გამოგონებებისთვის
28 იან

კონკურსი არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად
22 იან

ღია კონკურსი - სამშენებლო ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის საბჭო აცხადებს ღია კონკურსს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად
14 იან

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნები

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნების ვადები
02 ნოე

კონკურსი EIA 2016

კომპანია Ericsson აცხადებს მეშვიდე საერთაშორისო სტუდენტურ კონკურსს Ericsson ინოვაციების პრემია 2016 , რომლის თემას წარმოადგენს „ქალაქში ცხოვრების მომავალი“
03 სექ

"მომავალი თბილისი დღეს 2015"

თბილისის განვითარების ფონდმა 2015 წლის არქიტექტურული კონკურსი „მომავალი თბილისი დღეს 2015“ გამოაცხადა
04 აგვ

ალ-ხვარაზმის 29-ე საერთაშორისო კონკურსი

2016 წლის თებერვალში, თეირანში შუასაუკუნეების ცნობილი ირანელი მათემატიკოსისა და ასტრონომის მოჰამად იბნ მუსა ალ-ხვარაზმის სახელობის 29-ე საერთაშორისო კონკურსი გაიმართება
17 ივლ

კონკურსი ინოვაციებისთვის ბიოლოგიასა და ბიოტექნოლოგიაში

ცხადდება კონკურსი ბიოლოგიისა და ბიოტექნოლოგიის სფეროებში წარმატებული და კომერციალიზაციის მაღალი პოტენციალის მქონე გამოგონებების შესარჩევად
08 ივნ

შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის კონკურსები

შოთა რუსთაველის ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტებისა და საკონფერენციო გრანტების კონკურსები გამოაცხადა
04 ივნ

ესსეების კონკურსი

ესსეების კონკურსი "ინდუსტრიალიზაციისა და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში"
13 მარტ

ცენტრი - “ერთად”

ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა ინოვაციურ საქმიანობათა ხელშემწყობი ცენტრი - “ერთად”, აცხადებს კონკურსებს სტუდენტურ პროექტებთან დაკავშირებით
11 მარტ

ერთობლივი საგრანტო კონკურსი

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის  მიერ გამოცხადებული ერთობლივი კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!
16 იან

კონკურსი პროფესორის თანამდებობაზე

სტუ აცხადებს კონკურსს აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე პროფესორის 2 (0.5 განაკვეთზე) ვაკანტურ თანამდებობაზე
08 ოქტ

საგრანტო კონკურსები

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო, ინოვაციების ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის (IIDP) ფარგლებში, საგრანტო კონკურსებს აცხადებს
07 ოქტ

კონკურსი

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა აცხადებს კონკურსს - შპს “საქექსპერტიზაში“ სტაჟირების გავლის მიზნით
02 ოქტ

კონკურსები სტუდენტებისთვის

“ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა ინოვაციურ საქმიანობათა ხელშემწყობი ცენტრი - “ერთად” მაგისტრატურისა და ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის კონკურსებს აცხადებს
02 ოქტ

პირველკურსელთა საყურადღებოდ

კონკურსი ჩატარდება 10-11 ოქტომბერს, 13:00 სთ, სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის პირველკურსელთათვის ჩატარდება კონკურსი "ჩვენ ვეძებთ ტალანტებს"
02 ოქტ

იდეების კონკურსი

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო აცხადებს იდეების კონკურსს „ნუ დატოვებ ნარჩენებს - იზრუნე გარემოზე“
13 სექ

ღია კონკურსის შედეგები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ 2014 წელს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები
12 სექ

კონკურსი

,,სოციალურ-კულტურული განვითარების ცენტრი“, ,,საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი“-ს დაფინანსებით აცხადებს კონკურსს აკადემიურ ნაშრომებსა და სოციოლოგიურ კვლევებზე
08 აგვ

ღია კონკურსი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად
18 ივნ

კონკურსი სტუდენტებისთვის

ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა ინოვაციურ საქმიანობათა ხელშემწყობი ცენტრი -“ერთად” მაგისტრატურისა და ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის კონკურსებს აცხადებს
04 ივნ

შიგასაუნივერსიტეტო კონკურსი

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურსს დიდი ქართველი მეცნიერების ილია აბულაძისა და კორნელი კეკელიძის სახელობის სტიპენდიების მოსაპოვებლად
28 მაი

ესსეების კონკურსი

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი აცხადებს ესსეების კონკურსს თემაზე: “საქართველოს ევროინტეგრაცია და მე”
22 მაი

კონკურსი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებს შორის ცხადდება კონკურსი სტუდენტური სერვის ცენტრის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე
10 აპრ

კონკურსი

საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირი ITU აცხადებს ახალგაზრდა ინოვატორთა კონკურსს ITU Telecom World 2014
05 მარტ

კონკურსი

ლიტერატურული კონკურსი სტუდენტებისთვის
20 აგვ

კვლევითი-საგანმანათლებლო კონკურსი

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრი ერთობლივ კვლევით-საგანმანათლებლო კონკურსს აცხადებენ
19 ივლ

ღია კონკურსი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად
19 ივლ

კონკურსი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინსტიტუტი ტექინფორმი აცხადებს ღია კონკურსს სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა თანამდებობების დასაკავებლად
16 ივლ

კონკურსი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის სამეცნიერო-სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა და სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად
04 ივნ

კონკურსი

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურსს ცენტრში სტაჟირებასთან და ვაკანსიებთან დაკავშირებით
31 მაი

შიდა საუნივერსიტეტო კონკურსი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს გამოყენებითი ხასიათის პროექტების შიდა საუნივერსიტეტო კონკურსს
23 მაი

კონკურსი

„საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ერთიანი ავტომატიზებული სისტემის“ განხორციელების მიზნით, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საკვლევ-გამოყენებით ნომინაციაში საუნივერსიტეტო კონკურსს აცხადებს
17 მაი

კონკურსი

ცხადდება კონკურსი ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს შორის, თემაზე: წყალსაცავის სარკული ზედაპირიდან წყლის აორთქლების შემცირების საშუალებანი, ეკოლოგიური მოთხოვნილებების გათვალისწინებით
17 მაი

კონკურსი

ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს შორის ცხადდება ორი კონკურსი სტუ-ს ტერიტორიის კეთილმოწყობასთან დაკავშირებით
22 აპრ

კონკურსი

შოთა რუსთაველის ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა ”ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2013 წლის კონკურსი" გამოაცხადა
04 აპრ

კონკურსი

ITU საერთაშორისო ტელესაკომუნიკაციო კავშირი აცხადებს ახალგაზრდა ინოვატორთა კონკურსს 2013
02 ნოე

კონკურსი

ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად (2012 წ.)
23 ოქტ

კონკურსი

კომპანია “ერიქსონი” აცხადებს კონკურსს სტუდენტებისა და დეველოპერებისთვის ანდროიდ აპლიკაციის შექმნაზე
28 სექ

HP-SEE კონკურსი

HP-SEE კონკურსი პროგრამირებით დაინტერესებულ სტუდენტებს შორის
03 ივლ

ახალგაზრდა ნოვატორების კონკურსი

ახალგაზრდა ნოვატორების კონკურსი ITU Telecom World 2012
22 მაი

კონკურსი

ინოვაციების საერთაშორისო ახალგაზრდული კონკურსი “ახალი დრო”
15 მაი

კონკურსი

კონკურსი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს შორის
16 თებ

კონკურსი

სტუ-ს ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტთათვის ცხადდება კონკურსი დევიზით "ორიგინალური გადაწყვეტა – უსაფრთხო გაზი"
08 თებ

აკადემიური პერსონალის კონკურსი

აკადემიური პერსონალის კონკურსი (2012 წ.)
27 ნოე

კონკურსი სტუ–ს ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტთა შორის

კონკურსი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტთა შორის
27 ნოე

კონკურსი 2010 შედეგები

სტუ-ის მიერ გამოცხადებულ 2010 წლის სამეცნიერო-თეორიული და გამოყენებითი პროექტების კონკურსში დაფინანსებული პროექტების სრული სია და შედეგები
27 ნოე

კონკურსი 2011 შედეგები

სტუ-ის მიერ გამოცხადებულ 2011 წლის სამეცნიერო-თეორიული და გამოყენებითი პროექტების კონკურსში დაფინანსებული პროექტების სრული სია და შედეგები

"მომავალი თბილისი დღეს 2015"

თბილისის განვითარების ფონდმა 2015 წლის არქიტექტურული კონკურსი „მომავალი თბილისი დღეს 2015“ გამოაცხადა

ტესტ

ტესტ

ყურადღება

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, მიზნობრივი კვლევისა და განვითარების ინიციატივის პროგრამის ფარგლებში აცხადებს საგრანტო კონკურსს, რომელსაც ერთობლივად აფინანსებს რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი

სიახლეები 1 - 101 სულ 101
პირველი | წინა. | 1 | შემდეგი | ბოლო გვერდებად
0322 77 11 11