საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მეცნიერების დეპარტამენტი

სემინარები/კონფერენციები

ქართულ-იტალიური საერთაშორისო კონფერენცია

2018 წლის 17-19 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი უმასპინძლებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ფოჯას უნივერსიტეტის პირველ ერთობლივ R&D საერთაშორისო კონფერენციას “მრეწველობის დარგების დინამიკა და თანამედროვე ტენდენციები საქართველოსა და ევროკავშირში: საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტში“


საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ახალი ტექნოლოგიები, მასალები და აღჭურვილობა რუსეთის ავიაკოსმოსურ წარმოებაში“

2018 წლის 8-10 აგვისტოს ყაზანის ა.ნ. ტუპოლევის სახელობის ეროვნულ კვლევით ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ახალი ტექნოლოგიები, მასალები და აღჭურვილობა რუსეთის ავიაკოსმოსურ წარმოებაში“

III საერთაშორისო მეცნიერების სიმპოზიუმი “ახალი ჰორიზონტები მეცნიერებაში“

2018 წლის 5-8 სექტემბერს პრიშტინაში (კოსოვო) ჩატარდება III საერთაშორისო მეცნიერების სიმპოზიუმი “ახალი ჰორიზონტები მეცნიერებაში“
სიმპოზიუმის შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ვებგვერდი.


საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები"

2018 წლის 27-29 სექტემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები", რომელიც ეძღვნება სტუ-ს იუნესკოს კათედრის „ინფორმაციული საზოგადოების“ დაარსების მე-15 წლისთავს.საქართველოს ტექნიკურ   უნივერსიტეტთან არსებულმა სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრმა ,,ბიომრავალფეროვნება და ეთნობოტანიკური უნარ-ჩვევების გამოყენება პროექტით  ,,საქართველოს ფიტოგენეტიკური რესურსის რაციონალური გამოყენება-დაცვა განსხვავებული ეკოსისტემის პირობებში და პრობლემის მოგვარებაში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვა’’, ხელმძღვანელი სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, აფხაზეთის  მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი თამარ კაჭარავა,  მონაწილეობა მიიღო ,,აღმოსავლეთ ევროპის ინიციატივათა კონგრესის’’ მიერ  ორგანიზებულ კონკურსში (პოლონეთი), რომელიც ეძღვნებოდა  ევროკავშირსა და მის აღმოსავლეთ საზღვრებთან მყოფ  ქვეყნებს შორის იდეებისა და გამოცდილებების გაზიარება-დისკუსიას, ერთ- ერთი პრიორიტეტი განათლება და  გარემოს დაცვა იყო. პროექტი აღიარებულ იქნა საუკეთესოდ  და  დაჯილდოვდა    დიპლომით.

 
"Технологический трансфер и инновации 2013" / 2nd annual Cross Industry Technology Transfer and Innovation Conference and Networking 2013 (TTI-2013)

http://www.questreach.com/component/content/open-program/81/2nd-annual-technology-transfer-and-innovation-cross-industry-conference-2013>

http://www.questreach.com/component/content/open-program/68/open-call-for-conference-research-papers>

Информационный лист КОНеМ (COFS) 2013    
 
2012 წლის 19-21 სექტემბერს ქ.თბილისში ტარდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია– " 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ძირითადი პარადიგმები"
 

2012 წლის 17-19 ოქტომბერს ქ.თბილისში  ჩატარდება მე-6 საერთაშორისო კონფერენცია  თემაზე „საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება“.

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

2009 წლის 14-16 ოქტომბერი
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
თემაზე
მოწინავე მსუბუქი კონსტრუქციები და რეფლექტორული ანტენები
 
ორგანიზებულია სტუ-ს ნაგებობებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტის მიერ.
       კონფერენციის თემები:
 1. დიდი ანტენები;
 2. დიდი კონსტრუქციები;
 3. ჭკვიანი მასალები და ადაპტური კონსტრუქციები;
 4. სხვა თემები: მექანიკური/თერმული მოდელირება; მექანიკური/ტერმული ექსპერიმენტი; ანტენების გამოცდა რადიოსიხშირეებზე და პასიურ ინტერმოდულაციაზე.

კონფერენციის სამდივნო–0171, საქარტველო, თბილისი, კოსტავას ქ.№68ა;

ტელ. 330836; 365239.

ფაქსი. 365237

conf.icssem@gtu.ge

 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
2009 წლის 23-25 აპრილი
 
საერთაშორისო კონფერენცია
თემაზე
მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია
 
სარედაქციო საბჭო:
არჩილ  ფრანგიშვილი (თავჯდომარე), ქეთევან ქოქრაშვილი, სერგო ესაძე, დავით თავხელიძე, რუსუდან ქუთათელაძე ( თავჯდომარის მოადგილე), იგორ კვესელავა
 ( თავჯდომარის მოადგილე), თენგიზ გრიგოლია, ნანა ხაზარაძე, თემურ ჯაგოდნიშვილი, ვანო ჭიაურელი, მაკა ჩხეიძე, მურმან პაპაშვილი, ვაჟა შუბითიძე.
 
ს ე ქ ც ი ე ბ ი:
 1. მსოფლიო ახალი წესრიგი და საქართველო - ხელმძღვანელი პროფ. მურმან პაპაშვილი;
 2. მსოფლიო ახალი წესრიგის პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური ასპექტები - ხელმძღვანელი  პროფ. ვაჟა შუბითიძე;
 3. კავკასია-ისტორია და თანამედროვეობა - ხელმძღვანელი  პროფ. ნანა ხაზარაძე;
 4. კავკასია ევროკავშირისა და ნატოს უსაფრთხოების სისტემაში -ხელმძღვანელი  პროფ. თენგიზ გრიგოლია;
 5. საერთაშორისო და რეგიონალური კონფლიქტების სოციალურ-ფილოსოფიური ასპექტები - ხელმძღვანელი  პროფ.ვანო ჭიაურელი;
 6. მსოფლიო ახალი წესრიგი და ქართული მასმედია - ხელმძღვანელი  პროფ. თემურ ჯაგოდნიშვილი;
 7. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასიის გეოეკონომიკური სივრცე - ხელმძღვანელები:  პროფ. ევგენი ბარათაშვილი და პროფ. ანზორ აბრალავა;
 8. მსოფლიო და კულტურათაშორისი კომუნიკაციები - ხელმძღვანელი პროფ. მაკა ჩხაიძე;
 9. ქართული კანონმდებლობის ინტეგრაციის პროცესი თანამედროვე მსოფლიო სამართალში - ხელმძღვანელი პროფ. ქეთი ქოქრაშვილი.
 
საერთაშორისო კონფერენციასი მონაწილეობის მსურველებმა, ამა წლის 30 იანვრამდე საზოგადოებრივ-მეცნიერებათა დეპარტამენტში (VI კორპუსი VI სართული, ოთახი 601.ა) უნდა წარმოადგინონ მოხსენების თემა და თეზისები ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
 
                                                  
                    
 
 ნანო - 2010
 
       ნანოქიმია - ნანოტექნოლოგიები   
 
 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის
 სახელობის  ქართული  უნივერსიტეტი  2010 წლის მარტში ატარებს
 პირველ რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენციას ნანოქიმიასა და
 ნანოტექნოლოგიებში: ნანოსტრუქტურების მიღება, კვლევა, გამოყენება
ტექნიკასა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში.
 წარმოდგენილი ნაშრომები გამოქვეყნებული იქნება თეზისებისა და
 შრომების სახით.
 
თეზისების გადმოგზავნის საბოლოო ვადაა  2010 წლის 1 თებერვალი.
 
 
 თეზისებისა და შრომების წარმოდგენის ფორმები იხილეთ საიტზე:
                  http://www.sangu.ge/
 
    ქ. თბილისი, 0162
 ი. ჭავჭავაძის გამზირი 53ა, ქართული უნივერსიტეტი
  e-mail:sanguadmin@gmail.com
 
       საკონტაქტო ტელეფონები:   25 82 47  თამარ ნაფეტვარიძე
                                                           899 51 54 56 დავით ჯიშიაშვილი
                                                           855 39 60 85 შოთა სიდამონიძე