საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მეცნიერების დეპარტამენტი

სასარგებლო ინფორმაცია


საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში არსებული დანადგარები/ხელსაწყოები


საქართველოსი და უცხოური ორგანიზაციების გრანტები


კომპაქტური დასაკეცი საუთაო მაგიდა

(The Compact Folding Ironing Board)


თურქეთის მეცნიერებათა აკადემიამ გამოაცხადა კონკურსი აკადემიის ყოველწლიური პრიზის - „2018 TUBA”-ს  მოსაპოვებლად


საინჟინრო - სამეცნიერო კვლევების საგრანტო დაფინანსების რესურსები  

 • ახალგაზრდა მეცნიერთა მხარდაჭერის ეროვნული პროგრამა
 • http://www.gnsf.ge/fulltext.asp?id=150&idcategory=1
 • საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - GNSF
  http://www.gnsf.ge/
 • საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი - (GRDF)   
  http://www.grdf.ge/
 • (CRDF) The U.S. Civilian Research & Development Foundation
  აშშ სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი
  The U.S. Civilian Research & Development Foundation
  http://www.crdf.org/
 • ISTC - МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР - (МНТЦ)
  http://www.istc.ru/ISTC/sc.nsf/html/index.htm?OpenDocument&lang=ru
 • STCU - Science and Technology Center in Ukraine
  Украинский научно-технический центр
  http://www.stcu.int
 • TEMPUS - თანამშრომლობის ტრანს-ევროპული სქემა უმაღლესი განათლების სფეროში   დასავლეთ ბალკანეთის (TEMPUS- CARDS),  ხმელთაშუა ზღვის(TEMPUS-MEDA)  და დსთ-ს (TEMPUS-TACIS)  ქვეყნებში
  http://www.tempus.ge/tempusisshesaxeb.html
 • NATO - Activities Funded by NATO
  http://www.nato.int/science/nato_funded_activities/nato_funded_activities.htm
 • INTAS – ყოფილი საბჭოთა კავშირის ახალ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა მეცნიერებთან თანამშრომლობის მხარდამჭერი საერთაშორისო ასოციაცია
  http://www.intas.be
 • ფრანკოფონიის  სააგენტოს  საუნივერსიტეტო  სტიპენდიები
  http://www.europe-centrale-orientale.auf.org/article200.html
 • ევროპის VII  ყოვლისმომცველი სამეცნიერო პროგრამა - FP 7
  http://
  www.ec.europa.eu/research/fp7/      
  http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
 • ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო
  http://www.osgf.ge/  

   

  სტუ-ს მეცნიერების საყურადღებოდ

  გაცნობებთ, რომ შვეიცარიის ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა დაიწყო “აღმოსავლეთ ევროპისა და შვეიცარიას შორის სამეცნიერო თანამშრომლობის პროგრამის (SCOPES 2009-20021) ახალი ფაზის განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც 2008 წლის 15 დეკემბერს გამოცხადდა საგრანტო კონკურსი, სადაც მონაწილეობა ასევე შეუძლიათ ქართველ მეცნიერებს და სამეცნიერო დაწესებულებებს.
  საგრანტო განაცხადების კონკურსი გულისხმობს დაფინანსებას შემდეგი მიმართულებებით - საკონფერენციო გრანტები, ერთობლივი კვლევითი პროექტები, ინსტიტუციური პარტნიორობა, გრანტების მოსამზადებელი სამუშაოები და სხვ.
  დეტალური ინფორმაცია საგრანტო კონკურსის პირობების შესახებ განთავსებულია შემდეგ მისამართზე - http://www.snf.ch/E/international/abroad/scopes/Pages/default.aspx
  საპროექტო განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2009 წლის 15 აპრილი.