საკონტაქტო მონაცემები

საკონტაქტო ინფორმაცია

ჩვენთან დაკავშირება შესაძლებელია:
 
დეპარტამენის უფროსი დავით თავხელიძე
ტელეფონი - (99532) 363321;
სტუ-ს შიდა ტელეფონი - 6041;
ელ-ფოსტა - d.tavkhelidze@gtu.ge;
 
 
დეპარტამენტი:
ადმინისტრაციული კორპუსი,  III სართული,  ოთახი -354
ტელ: 2 36 52 28; 65 23